TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
ประกาศ..ถึง..นิสิต ผู้กู้ยืม กยศ. / กรอ. ทุกคน ทุกชั้นปี ทุกประเภท  เรื่อง.. ดำเนินการความประสงค์ขอกู้ยืม ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 ในระบบ e และกำหนดส่งเอกสารการขอกู้ยืม
ประกาศ..ถึง..นิสิต ผู้กู้ยืม กยศ. / กรอ. ทุกคน ทุกชั้นปี ทุกประเภท  เรื่อง.. ดำเนินการดาวน์โหลดใบกิจกรรม 18 ชม.
ประกาศ..ถึง..นิสิตผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ประเภทผู้กู้รายเก่าย้ายและรายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ทุกคน ทุกคณะ ที่ยืนยันค่าเล่าเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เรื่อง..กำหนดการเซ็นต์แบบยืนยันค่าเล่าเรียน / ค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ประกาศ..ถึง..นิสิต ผู้ขอกู้ยืม กยศ. / กรอ. ประเภทรายเก่าย้ายสถานศึกษา และ รายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563  #(อ่านให้ละเอียด)  เรื่อง การยืนยันค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 
ประกาศ..ถึง..นิสิตผู้ขอกู้ยืม กยศ./ กรอ. ประเภทรายเก่าย้าย / รายใหม่ ที่ฟังการชี้แจงที่หอประชุมแล้ว ประจำปีการศึกษา 2563 เรื่อง ศึกษาขั้นตอนการทำสัญญาในระบบและการเขียนข้อมูลในสัญญา  อ่านรายละเอียด
ประกาศ..ถึง..นิสิตผู้ขอกู้ยืมประเภทรายเก่าย้ายสถานศึกษาและรายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563  เรื่อง.. ขอให้นิสิตมารับสมุดบัญชีและบัตร ATM ที่ขอเปิดบัญชีกับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยไว้ อ่านรายละเอียด
ประกาศที่ 2 .. ถึงนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2563 นิสิตที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืม กยศ. ทั้งประเภทผู้ขอกู้ยืมใหม่และประเภทรายเก่าย้ายสถานศึกษา / กรอ. ประเภทรายเก่าย้ายสถานศึกษา เรื่อง.. การดำเนินการดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครและดำเนินการกรอกใบสมัคร
ประกาศ..ถึง..นิสิตผู้กู้ยืมประเภทรายเก่า ม. เลื่อนชั้นปี ทุกคน เรื่อง..การดาวน์โหลดแบบยืนยันค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพ 1/2563 และข้อปฏิบัติของนิสิต
ประกาศ .. ถึง..นิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2563 เรื่อง..ศึกษาขั้นตอนการบันทึกข้อมูลในระบบ e - studentloan
แจ้ง..ถึง..น้องๆ ที่ยังไม่ทำการยืนยันค่าเล่าเรียน 1/2563 ให้ตรวจสอบรายชื่อเพื่อทำการยืนยัน
ประกาศ..ถึง..นิสิตกลุ่มลูกเทพ เรื่อง การยืนยันค่าเล่าเรียน 1/2563
ประกาศ..ถึง..นิสิตผู้กู้ยืม รายเก่า ม. เลื่อนชั้นปี ทุกคน ทุกประเภท เรื่อง ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่สามารถยืนยันค่าเล่าเรียน / ค่าครองชีพ , รายชื่อนิสิตที่ยังไม่ทำการบันทึกข้อมูลในระบบ e , และบันทึกยืนยันค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพ 1/2563
หัวข้อข่าว : ประกาศ..ถึง..นิสิต (รุ่นพี่ปี 2 - 4 ทุกคน ทุกคณะ ที่ขอกู้ยืม กยศ. / กรอ. รายเก่า ประจำปีการศึกษา 2561) (ที่มีรหัสนิสิต 581 - 601 เท่านั้น) เรื่อง แจ้งรายชื่อนิสิตที่ ยืนยัน และ ยังไม่ยืนยัน ค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
ขั้นตอนการชำระเงินคืน กองทุนฯ 61
ประกาศ..ถึง..นิสิต (รุ่นพี่ปี 2 - 4 ทุกคน ทุกคณะ ที่ขอกู้ยืม กยศ. / กรอ. รายเก่า ประจำปีการศึกษา 2561) (ที่มีรหัสนิสิต 581 - 601 เท่านั้น) เรื่อง การยืนยันค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศ..ด่วน..ถึง..นิสิตฝึกสอนชั้นปีที่ 5 คณะศึกษาศาสตร์ ที่กู้ยืม กยศ. / กรอ. ประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง การยืนยันค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 อ่านรายละเอียด
ประกาศ..ถึง...นิสิตผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ทุกคน น้องใหม่ ปีการศึกษา 2561 ที่มีความประสงค์ขอกู้ยืม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เรื่อง ดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารประกอบการขอกู้ยืม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 อ่าน
แจ้ง..ถึง..นิสิตผู้กู้ยืม รายเก่า ม. ทุกคน ขอให้นิสิตดาวน์โหลดแบบตรวจสอบเอกสารใหม่ อ่าน
กำหนดการส่งเอกสาร 1/2561 ประกาศ...ถึง..นิสิตผู้กู้ยืม กยศ. / กรอ. รายเก่า ม. ทุกคน ย้ำว่ารายเก่า ม. ที่กำลังจะเลื่อนชั้นปี ที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืม ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ประกาศ..ถึง...นิสิตผู้กู้ยืม กยศ./กรอ. ทุกคน ทุกชั้นปี ที่มีความประสงค์ขอกู้ยืม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561เรื่อง ดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารประกอบการขอกู้ยืม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 อ่าน


หน้าที่ :