ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
ประกาศ..ถึง..นิสิตผู้กู้ยืม กยศ. ทุกคน เรื่อง การดาวน์โหลดใบกิจกรรม 18 ชั่วโมง ใช้สำหรับประกอบการขอกู้ยืม 2/2565
ตรวจสอบรายชื่อนิสิตตั้งแถวรับเสด็จ
ประกาศ .. ถึง .. นิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2565 นิสิตที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืม กยศ. รายใหม่ เรื่อง.. ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครการขอกู้ยืมประจำปีการศึกษา 2565
ประกาศ..ถึง..นิสิตที่ มีความประสงค์จะขอกู้ยืม กยศ ภาคเรียนที่ 1/2565
ประกาศ .. ถึง .. นิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2564 นิสิตที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืม กยศ. ทั้งประเภทผู้ขอกู้ยืมใหม่และประเภทรายเก่าย้ายสถานศึกษา  เรื่อง.. การดำเนินการดาวน์โหลด กยศ. connect / ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครโดยยังไม่ต้องดำเนินการใดๆ / ดาวน์โหลดแอป Cisco
เข้าร่วมกลุ่ม Facebook ภารกิจกองทุนเงินให้กู้ยิมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตสงขลา 2564...
เข้าร่วมกลุ่ม Facebook ภารกิจกองทุนเงินให้กู้ยิมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุง 2564
ใบกิจกรรม “ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์”
ใบกิจกรรม  "จิตอาสาที่มีประโยชน์ต่อสังคม" ดาวน์โหลดคลิ๊ก
ใบกิจกรรม  "ทำดีด้วยมือเรา ในสถานการ์โควิด - 19" ดาวโหลดคลิ๊ก
ใบสมัครและเอกสารประกอบการขอกู้ยืม กยศ. / กรอ. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด คลิ๊ก
แบบตรวจสอบเอกสารการขอกู้ยืม กรอ. ดาวน์โหลด คลิ๊ก (สำหรับผู้กู้ยืม กรอ.)
แบบตรวจสอบเอกสารการขอกู้ยืม กยศ. ดาวน์โหลด คลิ๊ก (สำหรับผู้กู้ยืม กยศ.)
ประกาศ...ถึง..นิสิตผู้กู้ยืม กยศ. / กรอ. รายเก่า ม. เลื่อนชั้นปี ทุกคน (นิสิตที่มีรหัสนิสิต 601 - 631 เท่านั้น)  เรื่อง การดำเนินการดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครการขอกู้ยืม กยศ. / กรอ. และกำหนดส่งเอกสาร ของภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศ..ถึง..นิสิต ผู้กู้ยืม กยศ. / กรอ. ทุกคน ทุกชั้นปี ทุกประเภท  เรื่อง.. ดำเนินการความประสงค์ขอกู้ยืม ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 ในระบบ e และกำหนดส่งเอกสารการขอกู้ยืม
ประกาศ..ถึง..นิสิต ผู้กู้ยืม กยศ. / กรอ. ทุกคน ทุกชั้นปี ทุกประเภท  เรื่อง.. ดำเนินการดาวน์โหลดใบกิจกรรม 18 ชม.
ประกาศ..ถึง..นิสิตผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ประเภทผู้กู้รายเก่าย้ายและรายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ทุกคน ทุกคณะ ที่ยืนยันค่าเล่าเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เรื่อง..กำหนดการเซ็นต์แบบยืนยันค่าเล่าเรียน / ค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ประกาศ..ถึง..นิสิต ผู้ขอกู้ยืม กยศ. / กรอ. ประเภทรายเก่าย้ายสถานศึกษา และ รายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563  #(อ่านให้ละเอียด)  เรื่อง การยืนยันค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 
ประกาศ..ถึง..นิสิตผู้ขอกู้ยืม กยศ./ กรอ. ประเภทรายเก่าย้าย / รายใหม่ ที่ฟังการชี้แจงที่หอประชุมแล้ว ประจำปีการศึกษา 2563 เรื่อง ศึกษาขั้นตอนการทำสัญญาในระบบและการเขียนข้อมูลในสัญญา  อ่านรายละเอียด
ประกาศ..ถึง..นิสิตผู้ขอกู้ยืมประเภทรายเก่าย้ายสถานศึกษาและรายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563  เรื่อง.. ขอให้นิสิตมารับสมุดบัญชีและบัตร ATM ที่ขอเปิดบัญชีกับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยไว้ อ่านรายละเอียด


หน้าที่ :