ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
ประกาศ..ถึง..นิสิตผู้กู้ยืม กยศ. / กรอ. ทุกคน ทุกชั้นปี ทุกประเภท ประจำปีการศึกษา 2559 เรื่อง การบันทึกข้อมุลขอกู้ยืมและกำหนดการขอกู้ยืม ภาคเรียนที่ 2 อ่าน
ประกาศ..ถึง..นิสิตผู้ขอกู้ยืม กรอ. รายเก่าย้าย รายใหม่ เรื่อง กำหนดการเซ็นต์เอกสารแบบยืนยันค่าเล่าเรียน / ค่าครองชีพ และตรวจสอบลำดับรายชื่อก่อนการเซ็นต์ อ่าน
ประกาศ..ถึง..นิสิตผู้กู้ยืม กยศ. / กรอ. ทุกคน ทุกประเภท ประจำปีการศึกษา 2559 เรื่อง การดาวน์โหลดเอกสารกิจกรรมอาสา 18 ชม. ภาคเรียนที่ 1 อ่าน
ปรกาศ.ถึง..นิสิตผู้กู้ยืม กยศ. รายรายใหม่ ปีการศึกษา 2559 เรื่อง ศึกษาขั้นตอนการบันทึกอมูลในสัญญาและการปริ๊นสัญญา อ่าน
ประกาศ..ถึง..นิสิตผู้ขอกู้ยืม รายเก่าย้ายสถานศึกษา ย้ำ รายเก่าย้ายสถานศึกษา เรื่อง กำหนดการเซ็นต์เอกสารแบบยืนยันค่าเล่าเรียน / ค่าครองชีพ ประปีการศึกษา 2559 และตรวจสอบลำดับรายชื่อก่อนการเซ็นต์ อ่าน
ประกาศ..ถึง..นิสิตผู้ขอกู้ยืม รายเก่าย้ายสถานศึกษา ย้ำ รายเก่าย้ายสถานศึกษา เรื่อง นัดการทำสัญญา กู้ยืม กยศ. ปะำปีการศึกษา 2559
ประกาศ..ถึง..นิสิตผู้ขอกู้ยืมรายเก่าย้ายสถานศึกษาและรายใหม่ ที่เปิดบัญชีกับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อปฏิบัติก่อนรับสมุดบัญชี (ตรวจสอบเลขที่บัญชี)
ประกาศ..ถึง..นิสิตผู้ขอกู้ยืม กยศ. ประเภทผู้ขอกู้ขอยืมรายเก่าย้ายและผู้ขอกู้ยืมรายใหม่ (น้องใหม่) ประจำปีการศึกษา 2559 เรื่องกำหนดการเปิดบัญชีและกำหนดการส่งเอกสารใบสมัครการขอกู้ยืม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ประกาศ : ถึง..นิสิตใหม่ผู้ขอกู้ยืมฯ ประจำปีการศึกษา 2559 เรื่อง..การศึกษาตัวอย่างขั้นตอนฯ และการดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร อ่าน..
ประกาศ ถึง..นิสิตผู้กู้ยืม กยศ. รายเก่า ม. (ย้ำรายเก่า ม.) ทุกคน เรื่อง..กำหนดการเซ็นต์เอกสารยืนยัน ค่าเล่าเรียน / ค่าครองชีพ ของภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 และตรวจสอบลำดับรายชื่อของนิสิต ก่อนการเซ็นต์ให้เรียบร้อย อ่าน..


หน้าที่ :