ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
ประกาศ..ถึง..นิสิตกลุ่มลูกเทพ เรื่อง การยืนยันค่าเล่าเรียน 1/2563
ประกาศ..ถึง..นิสิตผู้กู้ยืม รายเก่า ม. เลื่อนชั้นปี ทุกคน ทุกประเภท เรื่อง ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่สามารถยืนยันค่าเล่าเรียน / ค่าครองชีพ , รายชื่อนิสิตที่ยังไม่ทำการบันทึกข้อมูลในระบบ e , และบันทึกยืนยันค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพ 1/2563
หัวข้อข่าว : ประกาศ..ถึง..นิสิต (รุ่นพี่ปี 2 - 4 ทุกคน ทุกคณะ ที่ขอกู้ยืม กยศ. / กรอ. รายเก่า ประจำปีการศึกษา 2561) (ที่มีรหัสนิสิต 581 - 601 เท่านั้น) เรื่อง แจ้งรายชื่อนิสิตที่ ยืนยัน และ ยังไม่ยืนยัน ค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
ขั้นตอนการชำระเงินคืน กองทุนฯ 61
ประกาศ..ถึง..นิสิต (รุ่นพี่ปี 2 - 4 ทุกคน ทุกคณะ ที่ขอกู้ยืม กยศ. / กรอ. รายเก่า ประจำปีการศึกษา 2561) (ที่มีรหัสนิสิต 581 - 601 เท่านั้น) เรื่อง การยืนยันค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศ..ด่วน..ถึง..นิสิตฝึกสอนชั้นปีที่ 5 คณะศึกษาศาสตร์ ที่กู้ยืม กยศ. / กรอ. ประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง การยืนยันค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 อ่านรายละเอียด
ประกาศ..ถึง...นิสิตผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ทุกคน น้องใหม่ ปีการศึกษา 2561 ที่มีความประสงค์ขอกู้ยืม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เรื่อง ดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารประกอบการขอกู้ยืม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 อ่าน
แจ้ง..ถึง..นิสิตผู้กู้ยืม รายเก่า ม. ทุกคน ขอให้นิสิตดาวน์โหลดแบบตรวจสอบเอกสารใหม่ อ่าน
กำหนดการส่งเอกสาร 1/2561 ประกาศ...ถึง..นิสิตผู้กู้ยืม กยศ. / กรอ. รายเก่า ม. ทุกคน ย้ำว่ารายเก่า ม. ที่กำลังจะเลื่อนชั้นปี ที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืม ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ประกาศ..ถึง...นิสิตผู้กู้ยืม กยศ./กรอ. ทุกคน ทุกชั้นปี ที่มีความประสงค์ขอกู้ยืม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561เรื่อง ดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารประกอบการขอกู้ยืม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 อ่าน
ประกาศ..ถึง..นิสิตผู้กู้ยืม กยศ. / กรอ. ชั้นปีที่ 1 - 3 ทุกคน ทุกคณะ เรื่อง การย้ายทะเบียนบ้าน โดยการย้ายชื่อของนิสิตเข้าทะเบียนบ้านของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อ่าน
ประกาศ..ถึงน้องนิสิต ผู้กู้ กยศ. รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การยืนยันขอกู้ยืม ภาคเรียนที่ 2 กำหนดการส่งเอกสาร อ่าน.
ประกาศ..ถึง..นิสิตผู้กู้ยืม กยศ. / กรอ. ทุกคน ทุกประเภท ประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง กำหนดการเซ็นต์เอกสารค่าเล่าเรียน / ค่าครองชีพ ภาคที่ 2 และตรวจสอบรายชื่อ อ่าน
ประกาศ..ถึง..นิสิตผู้ขอกู้ยืม กยศ. รอบ 2 เรื่อง การพิจารณาผลการกู้ยืมรอบที่ 2 อ่าน
ประกาศ..ถึง...นิสิตผู้กู้ยืม กยศ./กรอ. ทุกคน ทุกชั้นปี เรื่อง ดำเนินการบันทึกการขอกู้ยืม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 และกำหนดการส่งแบบคำขอกู้ยืมและใบกิจกรรม 18 ชั่วโมง อ่าน
ประกาศ..ถึง..นิสิตผู้กู้ยืม กยศ. / กรอ. รายเก่าย้าย รายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง ศึกษาตัวอย่างขั้นตอนการเขียนข้อมูลในสัญญาและการเซ็นต์แต่ละจุดของสัญญาและแบบยืนยันค่าเล่าเรียน อ่านรายละเอียดทั้งหมด
ประกาศ..ถึง..นิสิตผู้ขอกู้ยืม กยศ. / กรอ. ประเภทผู้กู้รายเก่าย้ายและรายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 1 ทุกคน ทุกคณะ เรื่อง กำหนดการเซ็นต์ ตรวจสอบลำดับรายชื่อก่อนการเซ็นต์ อ่านรายละเอียดทั้งหมด
ประกาศ..ถึง..นิสิตใหม่ ผู้ขอกู้ยืม กยศ.กรอ. ประเภทรายเก่าย้ายและรายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การยืนยันค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 อ่านให้ละเอียด
ประกาศ..ถึง..นิสิตใหม่ผู้ขอกู้ยืม กยศ. / กรอ. รายเก่าย้ายและรายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์กู้ยืม รอบแรก และพิมพ์สัญญา อ่านรายละเอียด
ประกาศ..ด่วน..ถึง..นิสิตผู้กู้ยืมรายเก่า ที่ผลการเรียนไม่ถึง 2 และกลุ่มนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ฯ ขอให้ยืนยันค่าเล่าเรียนโดยด่วน อ่านรายละเอียด.


หน้าที่ :