กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 17 มิ.ย.65 ถึงวันที่ 30 ก.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศ .. ถึง .. นิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2565 นิสิตที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืม กยศ. รายใหม่ เรื่อง.. ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครการขอกู้ยืมประจำปีการศึกษา 2565
 
     

ภารกิจ กยศ. มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยพี่หญิง พี่ต้นโอ๊ค ยินดีต้อนรับปาริชาตช่อใหม่ ปี 2565 ทุกๆ คน เข้าสู่รั้ว ฟ้า-เทา


ประกาศ .. ถึง .. นิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2565 นิสิตที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืม กยศ. รายใหม่

เรื่อง.. ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครการขอกู้ยืมประจำปีการศึกษา 2565

การดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครการขอกู้ยืมฯ 1/2565 ทั้งนี้นิสิตดำเนินการกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย ตามตัวอย่างที่แนบ และดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 มิถุยายน 2565

 

สำหรับเอกสารที่ให้นิสิตดาวน์โหลดประกอบไปด้วย

1. แบบตรวจสอบเอกสาร : สำหรับการจัดเรียงเอกสาร คลิ๊ก

 

2. ใบสมัครแบบคำขอกู้ยืมเงิน-กยศ.101-ปีการศึกษา-2565 ใบรับองรายได้ ใบเขียนแผนที่ ใบติดภาพบ้าน : ดาวน์โหลดอย่าละ 1 ใบ ด้วยกระดาษ A4 สีขาว คลิ๊ก

 

3. หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล : ดาวน์โหลด 2 แผ่น  คลิ๊ก
 

หมายเหตุ

 นิสิตสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้รับผิดชอบภารกิจกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 

มีข้อสอบถามเพิ่มเติม
พี่หญิง 090-9309011
พี่ต้นโอ๊ค 085-6723793

(ติดต่อระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.) วันจันทร์ ถึง วันศุกร์

facebook
พี่ต้นโอ๊ค : หมูอ้วน อ้วนชมพู 
ชื่อกลุ่ม : กยศ. มหาวิทยาลัยทักษิณ 651 DSL