ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
ประกาศ..ถึง...นิสิตใหม่ผู้ขอกู้ยืมฯ ประเภทรายเก่าย้ายและรายใหม่ (รุ่นน้อง) เรื่อง กำหนดการที่นิสิตผู้ขอกู้ยืม กยศ. / กรอ. จะต้องปฏิบัติ อ่าน
ปรกาศ.ถึง..นิสิตผู้กู้ยืม กยศ. / กรอ. รายเก่า ม. (รุ่นพี่) ชั้นปีที่ 3 - 4 เท่านั้น ทุกคน เรื่อง กำหนดการเซ็นต์เอกสารและตรวจสอบรายชื่อ อ่าน
ปรกาศ.ถึง..นิสิตผู้กู้ยืม กยศ. / กรอ. รายเก่า ม. (รุ่นพี่) ชั้นปีที่ 2 เท่านั้น ทุกคน เรื่อง กำหนดการเซ็นต์เอกสารและตรวจสอบรายชื่อ อ่าน
ประกาศ..ถึง..นิสิตผู้ขอกู้ยืมรายเก่าย้ายสถานศึกษาและรายใหม่ (รุ่นน้อง) ประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง ศึกษาตัวอย่างการเขียนใบสมัครการขอกู้ยืม กยศ. อ่าน
ประกาศ..ถึง...นิสิตใหม่ผู้กู้ยืมฯ เรื่อง ศึกษาขั้นตอนและการดาวน์โหลดเอกสาร การขอกู้ยืม อ่าน
ปรกาศ.ถึง..นิสิตผู้กู้ยืม กยศ. รายเก่า ย้ำ รายเก่า (รุ่นพี่) ที่เกรดเกิน 2 ในเทอมที่ 2 ที่ส่งเอกสารแล้ว เรื่อง การยืนยันค่าเล่าเรียนและการศึกษาขั้นตอนการยืนยันค่าเล่าเรียน อ่าน
ปรกาศ.ถึง..นิสิตผู้กู้ยืม กรอ. รายเก่า ย้ำ รายเก่า (รุ่นพี่) ที่ส่งเอกสารแล้ว เรื่อง การยืนยันค่าเล่าเรียนและการศึกษาขั้นตอนการยืนยันค่าเล่าเรียน อ่าน
ปรกาศ.ถึง..นิสิตผู้กู้ยืม กยศ. รายเก่า ย้ำ รายเก่า (รุ่นพี่) ที่ส่งเอกสารแล้ว เรื่อง การยืนยันค่าเล่าเรียนและการศึกษาขั้นตอนการยืนยันค่าเล่าเรียน อ่าน
แจ้ง..ถึง..นิสิตที่สำเร็จการศึกษา ประปีการศึกษา 2559 เรื่อง แจงขั้นตอนการตรวจสอบยอดหนี้จากกู้ยืม กยศ. / กรอ. อ่าน
ประกาศ..ถึง..นิสิตผู้กู้ยืม กยศ. รายเก่า มทษ ทุกคน ทุกชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การบันทึกข้อมุลขอกู้ยืมและกำหนดการส่งเอกสารการขอกู้ฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 อ่าน
ประกาศ..ด่วน..ถึง...นิสิตผู้กู้ยืม กยศ. รายใหม่ รอบ 2 เรื่อง ให้นิสิตมาเซ็นต์เอกสารใบสำคัญรับเงินค่าเล่าเรียนคืน อ่าน
ปรกาศ.ถึง..นิสิตผู้กู้ยืม กยศ. / กรอ. ทุกคนดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครการขอกู้ยืม กยศ. / กรอ. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษากคน เรื่องการ 2560 อ่าน
ประกาศ..ถึง..นิสิตผู้ขอกู้ยืม กยศ. รายเก่าใหม่ รอบ 2 เรื่อง กำหนดการเซ็นต์เอกสารแบบยืนยันค่าเล่าเรียน / ค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ 1 ประปีการศึกษา 2559 และตรวจสอบลำดับรายชื่อก่อนการเซ็นต์ อ่าน
ประกาศ..ถึง..นิสิตผู้ขอกู้ยืม กยศ. ที่ได้รับการพิจารณา รอบ 2 อ่านรายละเอียด
ประกาศ..ถึง..นิสิตผู้กู้ยืม กยศ. / กรอ. ทุกคน ทุกชั้นปี ทุกประเภท ประจำปีการศึกษา 2559 เรื่อง กำหนดการเซ็นต์เอกสารค่าเล่าเรียน / ค่าครองชีพ ภาคที่ 2 และตรวจสอบรายชื่อ อ่าน
ประกาศ..ถึง...นิสิตผู้กู้ยืมฯ ที่ต้องไปดำเนินการชำระค่าเล่า โดยให้นิสิตตรวจสอบรายชื่อดังนี้ อ่าน
ประกาศ..ถึง..นิสิตผู้กู้ยืม กยศ. / กรอ. ทุกคน ทุกชั้นปี ทุกประเภท ประจำปีการศึกษา 2559 เรื่อง การบันทึกข้อมุลขอกู้ยืมและกำหนดการขอกู้ยืม ภาคเรียนที่ 2 อ่าน
ประกาศ..ถึง..นิสิตผู้ขอกู้ยืม กรอ. รายเก่าย้าย รายใหม่ เรื่อง กำหนดการเซ็นต์เอกสารแบบยืนยันค่าเล่าเรียน / ค่าครองชีพ และตรวจสอบลำดับรายชื่อก่อนการเซ็นต์ อ่าน
ประกาศ..ถึง..นิสิตผู้กู้ยืม กยศ. / กรอ. ทุกคน ทุกประเภท ประจำปีการศึกษา 2559 เรื่อง การดาวน์โหลดเอกสารกิจกรรมอาสา 18 ชม. ภาคเรียนที่ 1 อ่าน
ปรกาศ.ถึง..นิสิตผู้กู้ยืม กยศ. รายรายใหม่ ปีการศึกษา 2559 เรื่อง ศึกษาขั้นตอนการบันทึกอมูลในสัญญาและการปริ๊นสัญญา อ่าน


หน้าที่ :