กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 15 ก.ย.65 ถึงวันที่ 31 ต.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศ..ถึง..นิสิตผู้กู้ยืม กยศ. ทุกคน เรื่อง การดาวน์โหลดใบกิจกรรม 18 ชั่วโมง ใช้สำหรับประกอบการขอกู้ยืม 2/2565