กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 28 พ.ค.64 ถึงวันที่ 31 ก.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศ .. ถึง .. นิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2564 นิสิตที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืม กยศ. ทั้งประเภทผู้ขอกู้ยืมใหม่และประเภทรายเก่าย้ายสถานศึกษา  เรื่อง.. การดำเนินการดาวน์โหลด กยศ. connect / ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครโดยยังไม่ต้องดำเนินการใดๆ / ดาวน์โหลดแอป Cisco
 
     

ภารกิจ กยศ. มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยพี่หญิง พี่ต้นโอ๊ค ยินดีต้อนรับปาริชาตช่อใหม่ ปี 2564 ทุกๆ คน เข้าสู่รั้ว ฟ้า-เทา


ประกาศ .. ถึง .. นิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2564 นิสิตที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืม กยศ. ทั้งประเภทผู้ขอกู้ยืมใหม่และประเภทรายเก่าย้ายสถานศึกษา 

เรื่อง.. การดำเนินการดาวน์โหลด กยศ. connect / ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครโดยยังไม่ต้องดำเนินการใดๆ / ดาวน์โหลดแอป Cisco Webex Meetings

 

- ในประกาศนี้จะให้นิสิตดำเนินดาวน์โหลดแอป กยศ. connect เพื่อใช้ดำเนินการกู้ยืมตลอดระยะการศึกษา จนสำเร็จการศึกษา (ยังไม่ต้องดำเนินการใดๆ ในแอป)

- การดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครการขอกู้ยืมฯ 1/2564 ทั้งนี้นิสิตยังไม่ต้องดำเนินการเขียนรายละเอียดใดๆ ลงในเอกสารก่อน เนื่องจากจะมีการประชุมชี้แจงการเขียนและจัดเรียงเอกสารอีกครั้ง ในเดือนมิถุนายน แต่นิสิตสามารถจัดเตรียมเอกสารเพิ่มเติม ที่ระบุในแบบตรวจสอบเอกสาร ไว้ก่อนได้

- ดาวน์โหลดแอป Cisco Webex Meetings เพื่อใช้เป็นช่องทางการประชุมออนไลน์

 

สำหรับเอกสารที่ให้นิสิตดาวน์โหลดประกอบไปด้วย

 

1. แบบตรวจสอบเอกสาร : สำหรับการจัดเรียงเอกสาร คลิ๊ก

 

2. ใบสมัครแบบคำขอกู้ยืมเงิน-กยศ.101-ปีการศึกษา-2564 : ยังไม่ต้องเขียนข้อมูล คลิ๊ก

 

3. หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล : ดาวน์โหลด 2 แผ่น ยังไม่ต้องเขียนข้อมูล คลิ๊ก

 

4. หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืม : ยังไม่ต้องเขียนข้อมูล คลิ๊ก

 

5. - แผนที่บ้านของนิสิตที่อาศัยอยู่กับบิดา-มารดา / ผู้ปกครอง (ใช้วิธีการวาดและอธิบายจุดสำคัญ) : วาดไว้ก่อนได้ 

   - ภาพบ้านนิสิต : นำไฟล์ภาพของนิสิตที่ได้ได้ทั้ง 3 มุม วางในเวิร์ด ดาวน์โหลดไว้ก่อนได้ คลิ๊ก


 

หมายเหตุ

1. นิสิตที่มีข้อสงสัยในการจัดเตรียมเอกสาร นิสิตจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมในวันประชุมชี้แจง ต้นเดือนมิถุนายน

2. นิสิตสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้รับผิดชอบภารกิจกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ

 

มีข้อสอบถามเพิ่มเติม
พี่หญิง 090-9309011
พี่ต้นโอ๊ค 085-6723793

(ติดต่อระหว่างเวลา 09.00-17.00 น.)

facebook
พี่ต้นโอ๊ค : หมูอ้วน อ้วนชมพู 
ชื่อกลุ่ม : กยศ. ม.ทักษิณ 641 DSL