กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 2 ก.พ.64 ถึงวันที่ 31 มี.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศ...ถึง..นิสิตผู้กู้ยืม กยศ. / กรอ. รายเก่า ม. เลื่อนชั้นปี ทุกคน (นิสิตที่มีรหัสนิสิต 601 - 631 เท่านั้น)  เรื่อง การดำเนินการดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครการขอกู้ยืม กยศ. / กรอ. และกำหนดส่งเอกสาร ของภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
 
     

ประกาศ...ถึง..นิสิตผู้กู้ยืม กยศ. / กรอ. รายเก่า ม. เลื่อนชั้นปี ทุกคน (นิสิตที่มีรหัสนิสิต 601 - 631 เท่านั้น) 


เรื่อง การดำเนินการดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครการขอกู้ยืม กยศ. / กรอ. และกำหนดส่งเอกสาร ของภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

รายละเอียด : ขณะนี้ การกู้ยืมของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 กำลังจะสิ้นสุดลง  ภารกิจ กยศ. จึงกำหนดให้นิสิตที่เป็นผู้กู้ยืม กยศ. / กรอ. รายเก่าเลื่อนชั้นปี ดำเนินการดาวน์โหลดเอกสารการขอกู้ยืม ภาคเรียนที่ 1 / 2564 และกำหนดให้นิสิตส่งเอกสาร ตามรายละเอียดข้างล่างนี้

 
1. ดาวน์โหลดใบสมัครการขอกู้ยืม กยศ. / กรอ. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
   
- แบบตรวจสอบเอกสารการขอกู้ยืม กยศ. ดาวน์โหลด คลิ๊ก  (สำหรับผู้กู้ยืม กยศ.)

   
- แบบตรวจสอบเอกสารการขอกู้ยืม กรอ. ดาวน์โหลด คลิ๊ก   (สำหรับผู้กู้ยืม กรอ.)

   
- ใบสมัครและเอกสารประกอบการขอกู้ยืม กยศ. / กรอ. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด คลิ๊ก 
    
2. กำหนดการส่งเอกสาร โดยมีวิธีการส่งด้วยกัน 2 วิธี ดังนี้

   2.1. นิสิตสามารถดาวน์โหลดเอกสารและดำเนินการให้แล้วเสร็จ

      จากนั้นส่งทางไปรษณีย์ หรือ การจัดส่งทางเอกชน เช่น เคอรี่ แฟลช เป็นต้น

      กำหนดส่งได้ตั้งแต่ วันที่ 04/02/2564 จนถึงวันที่ 15/02/2564

   2.2 นิสิตสามารถส่งได้ด้วยตนเองที่ห้อง กยศ. หอพักปาริชาต 1

      โดยการลงทะเบียนจองช่วงเวลาการส่งในระบบ จากลิงค์ด้านล่างนี้

      นิสิตสามารถจองวันส่งได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 05/02/2564

      โดยกำหนดส่งระหว่างวันที่ 15/02/2564 จนถึง 19/02/2564

      ระหว่างเวลา 09.00 - 11.00 น. และ 13.30 - 16.00 น.

https://sites.google.com/view/tsu-01-02-2021/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81?fbclid=IwAR34O97cumY2AjR4-z2SLlUSnfQC-KytJqVqaIING41N5yplvIearPpvm2I

 

** นิสิตที่ส่งเอกสารแล้วทั้ง 2 วิธี นิสิตจะต้องดำเนินการกรอกข้อมูลการส่งเอกสาร จากลิงค์ด้านล่างนี้ **

https://sites.google.com/view/tsu-20-01-2021/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81?fbclid=IwAR1G9moTScclHKAc1PE5QAAbhCzxHBiZX51S6XJfgcQwmXb--rMQtN9nXOw

หมายเหตุ

1. นิสิตจะต้องดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด เช่น แบบตรวจสอบ (ปริ๊นตามประเภทการกู้ กยศ / กรอ.) / ใบสมัคร (ปริ๊นแล้วให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน) / เอกสารแนบ (นิสิตจะต้อให้ข้าราชการเขียนข้มูลในแบบรับรองรายได้  ใบกิจกรรม 18 ชม. นิสิตต้องกรอกข้อมูลมาให้เรียบร้อย)


2. นิสิตที่ส่งเอกสารใบสมัครการขอกู้ยืม 1/2564 แล้ว ขอให้ติดตามการประกาศดำเนินการบันทึกขอมูลการขอกู้ยืม 1/2564 ในระบบ e-studentloan พร้อมกับปริ๊นแบบบันทึก เป็นกระดาษสีฟ้าและสีชมพู ซึ่งขณะนนี้นิสิตยังไม่สามารถดำเนินการได้ รอการประกาศอีกครั้ง


3. นิสิตที่ขอกู้ยืม กยศ. / กรอ. คั้งแรกในปีการศึกษา 2563 ทุกคนจากเดิมจะเป็นประเภทรายเก่าย้ายฯ / และรายใหม่ ในปีการศึกษา 2564 นิสิตจะเป็นผู้กู้รายเก่าเลื่อนชั้นปี ทั้งหมด
 


นิสิตมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่

พี่หญิง : 090-9309011
พี่ต้นโอ๊ค : 085-6723793


facebook
พี่ต้นโอ๊ค : หมูอ้วน อ้วนชมพู / หมูอ้วน อ้วนชมพู กยศ.
ชื่อกลุ่ม : กยศ. ม.ทักษิณ 601/611/621/631