กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 3 ต.ค.63 ถึงวันที่ 23 ต.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศ..ถึง..นิสิต ผู้กู้ยืม กยศ. / กรอ. ทุกคน ทุกชั้นปี ทุกประเภท  เรื่อง.. ดำเนินการความประสงค์ขอกู้ยืม ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 ในระบบ e และกำหนดส่งเอกสารการขอกู้ยืม
 
     

ประกาศ..ถึง..นิสิต ผู้กู้ยืม กยศ. / กรอ. ทุกคน ทุกชั้นปี ทุกประเภท 
เรื่อง.. ดำเนินการความประสงค์ขอกู้ยืม ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 ในระบบ e และกำหนดส่งเอกสารการขอกู้ยืม

ขณะนี้ทาง กยศ. ส่วนกลาง ได้เปิดระบบเพื่อให้นิสิตแจ้งความประสงค์การขอกู้ผ่านระบบ e-studentloan ของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  ทั้งนี้ทางภารกิจ กยศ. มหาวิทยาลัยทักษิณ จึงแจ้งให้นิสิตบันทึกข้อมูลในระบบ e-studentloan ให้ถูกต้อง คลิ๊กยอมรับ บันทึกแบบให้เรียบร้อย ตามตัวอย่างคลิ๊กลิงค์ข้างล่างนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

 

ศึกษาตัวอย่างการบันทึกความประสงค์การขอกู้ยืม กยศ. / กรอ. และบันทึกค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 คลิ๊ก

 

เมื่อนิสิตบันทึกข้อมูลและตั้งค่าเอกสารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นิสิตจะต้องปริ๊นแบบคำยืนยันการขอกู้ยืมเงิน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เป็นกระดาษ A4 สีตามประเภทผู้กู้ยืมฯ ดังนี้

  

ผู้กู้ยืม กยศ. 

 

- นิสิตผู้กู้ ประเภทรายเก่า ม.ทักษิณ ส่งแบบบันทึกยืนยันการขอกู้ฯ (สีฟ้า)

- นิสิตผู้กู้ ประเภทรายเก่าย้ายสถานศึกษา ส่งแบบบันทึกยืนยันการขอกู้ฯ (สีเขียว)

- นิสิตผู้กู้ ประเภทรายใหม่ ส่งแบบบันทึกยืนยันการขอกู้ฯ (สีเหลือง)

ผู้กู้ยืม กรอ.

- นิสิตผู้กู้ประเภทรายเก่า ม. รายเก่าย้ายสถานศึกษาและรายใหม่ ส่งแบบบันทึกยืนยันการขอกู้ฯ (สีชมพู)

เอกสารประกอบการขอกู้ยืม ภาคเรียนที่ 2 
1. แบบความประสงค์การขอกู้ยืม
2. ใบกิจกรรม 18 ชม.

กำหนดส่งเป็น ชั้นปี คณะฯ ดังนี้


คณะมนุษยศาสตร์ฯ             ส่งวันที่ 5-6 ตุลาคม 2563

คณะเศรษฐศาสตร์ฯ             ส่งวันที่ 7-8 ตุลาคม 2563

คณะศิลปกรรมศาสตร์ /  UMDC    ส่งวันที่ 9 ตุลาคม 2563

คณะนิติศาสตร์                  ส่งวันที่ 12 ตุลาคม 2563

คณะศึกษาศาสตร์               ส่งวันที่ 14-15 ตุลาคม 2563


**นิสิตฝึกสอนคณะศึกษาศาสตร์ ส่งตามกำหนดคือ 14 - 15 ตุลาคม พี่หญิงอนุโลมให้ฝากรุ่นน้องส่งได้ มีแบบยืนยันการขอกู้และใบกิจกรรม 18 ชม.

นิสิตส่งเอกสารที่ห้องภารกิจ กยศ. หอพักปาริชาต 1 ได้ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ตามวันที่กำหนด

 

หมายเหตุ :

- กำหนดให้นิสิตส่งแบบบันทึกยืนยันการขอกู้ฯ พร้อมกับแนบเอกสารกิจกรรม 18 ชั่วโมง (เขียนสาขาวิชาและจำนวนค่าเล่าเรียนที่ด้านขวามือใต้ชื่อคณะ ในแบบยืนยันการขอกู้)

- ขอให้นิสิตส่งเอกสารตามระยะเวลาที่ภารกิจ กยศ. ม.ทักษิณ กำหนด (นิสิตต้องส่งด้วยตนเองเท่านั้น)

- ขอให้นิสิตตรวจสอบข้อมูลที่บันทึกให้ระเอียด อาทิเช่น หลักสูตรที่เรียนกี่ปี / กำลังศึกษาชั้นปีที่ / ชื่อคณะ / รหัสนิสิต ก่อนการบันทึกข้อมูล ให้เรียบร้อย