กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 14 ก.ย.63 ถึงวันที่ 31 ต.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศ..ถึง..นิสิต ผู้กู้ยืม กยศ. / กรอ. ทุกคน ทุกชั้นปี ทุกประเภท  เรื่อง.. ดำเนินการดาวน์โหลดใบกิจกรรม 18 ชม.
 
     

ประกาศ..ถึง..นิสิต ผู้กู้ยืม กยศ. / กรอ. ทุกคน ทุกชั้นปี ทุกประเภท 

เรื่อง.. ดำเนินการดาวน์โหลดใบกิจกรรม 18 ชม.

ขณะนี้ภารกิจ กยศ. ให้นิสิตเตรียมเอกสารเพื่อแนบส่งประกอบการขอกู้ยืมฯ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยรายละเอียดในการดำเนินในใบกิจกรรม 18 ชม. มีรายละเอียดดังนี้


1. นิสิตดาวน์โหลดเอกสาร 18 ชม. คลิ๊ก

2. นิสิตจะต้องทำกิจกรรมอย่างน้อย 3 กิจกรรม (ในกรณีกิจกรรมนั้นมีระยะเวลา 1 วัน) ต้องดาวน์โหลดเอกสาร 3 แผ่น ติดภาพกิจกรรมละ 3 ภาพในเอกสาร 18 ชม. / 1 แผ่น ระบุชื่อกิจกรรมและวันที่ทำกิจกรรมให้ชัดเจน

3. นิสิตทำ 1 กิจกรรมได้ แต่กิจกรรมนั้นจะต้องต่อเนื่อง 3 วัน เช่น ออกค่ายกับชมรมหรือสโมฯ ดาวน์โหลดเอกสาร 1 แผ่น ติดภาพกิจกรรมละ 3 - 6 ภาพในเอกสาร 18 ชม. / 1 แผ่น ระบุชื่อกิจกรรมและวันที่ทำกิจกรรมให้ชัดเจน

4. ในกรณีนิสิตที่บริจาคโลหิตไม่ผ่าน แต่ต้องผ่านการตรวจจากเจ้าหน้าที่ ให้นิสิตทำเพิ่มอีก 1 กิจกรรม 
ต้องดาวน์โหลดเอกสาร 2 แผ่น ติดภาพกิจกรรมละ 3 ภาพในเอกสาร 18 ชม. / 1 แผ่น

5. นิสิตสามารถบริจาคโลหิตที่สถานพยาบาลได้ทุกแห่ง ถ่ายภาพเก็บไว้ทุกขั้นตอน การเซ็นต์ผู้รับผิดชอบโครงการ พี่หญิง พี่ต้นโอ๊ค จะเป็นผู้เซ็นต์ให้

6. การเซ็นต์ผู้รับผิดชอบโครงการ จะต้องให้ผู้จัดทำโครงการเป็นผู้เซ็นต์ สำหรับช่องผู้ตรวจ พี่หญิง พี่ต้นโอ๊ค จะเป็นผู้เซ็นต์ให้กับนิสิต

7. ภาพประกอบการทำกิจกรรมโครงการ ขอให้เป็นภาพระหว่างการทำงานในกิจกรรม 

สำหรับกำหนดการส่งขอให้นิสิตติดตามประกาศเร็วๆ นี้