กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 5 ก.ย.63 ถึงวันที่ 30 ก.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศ..ถึง..นิสิตผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ประเภทผู้กู้รายเก่าย้ายและรายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ทุกคน ทุกคณะ ที่ยืนยันค่าเล่าเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เรื่อง..กำหนดการเซ็นต์แบบยืนยันค่าเล่าเรียน / ค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 
     

ประกาศ..ถึง..นิสิตผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ประเภทผู้กู้รายเก่าย้ายและรายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ทุกคน ทุกคณะ ที่ยืนยันค่าเล่าเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เรื่อง..กำหนดการเซ็นต์แบบยืนยันค่าเล่าเรียน / ค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ทางภารกิจ กยศ. ขอแจ้งให้ทราบว่า ขณะนี้พี่หญิง / พี่ต้น / พี่นิสิตช่วยงาน ได้ดำเนินการในส่วนของการปริ๊นเอกสารแบบยืนยันค่าเล่าเรียน / ค่าครองชีพ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปนิสิตจะต้องดำเนินการดังนี้ (อ่านรายละเอียดทั้งหมด)


1. กำหนดวันเซ็นต์ : สถานที่หอประชุมปาริชาต
นิสิตผู้กู้ยืม กยศ. / กรอ. / รายเก่าย้าย / รายใหม่ ทุกคน : 

เซ็นต์วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563 

 

2. กำหนดเวลาเซ็นต์ : เซ็นต์เป็นคณะ ดังนี้

- เวลา 09.00 น. = คณะมุนษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ + คณะนิติศาสตร์

- เวลา 10.30 น. = คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ + คณะศิลปกรรมศาสตร์

- เวลา 13.00 น. = คณะศึกษาศาสตร์ + วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

3. การตรวจสอบลำดับรายชื่อของผู้ขอกู้แต่ละคณะ

นิสิตจะต้องทำการตรวจสอบรายชื่อตามคณะที่นิสิตกำลังศึกษา โดยสังเกตจากแถบสีด้านล่างของเอ็กเซลล์

เพื่อแจ้งลำดับรับเอกสารแบบยืนยันค่าเล่าเรียน / ค่าครองชีพ ในวันและเวลา ที่กำหนดการเซ็นต์
 

ตรวจสอบลำดับรายชื่อ คลิ๊ก


สีม่วง : คณะมุนษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สีปกติเอ็กเซลล์ : คณะนิติศาสตร์

สีส้ม : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

สีแดงสด : คณะศิลปกรรมศาสตร์
สีฟ้า : คณะศึกษาศาสตร์

สีน้ำตาลเข้ม : วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

4. สิ่งที่นิสิตต้องนำมาในวันประชุมและเซ็นต์แบบยืนยันฯ

    - นิสิตจะต้องนำสำเนาบัตรประชาชนของนิสิตเองมา 1 ฉบับพร้อมเซ็นต์สำเนาถูกต้องเพื่อแนบกับแบบยืนยันค่าเล่าเรียน / ค่าครองชีพ

   -  นิสิตที่มีการเปลี่ยนชื่อหรือสกุลให้นำสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือ ใบเปลี่ยนนำสกุล เซ็นต์สำเนาถูกต้อง มา 1 ฉบับ

   -  นิสิตทุกคนจะต้องนำใบแจ้งการชำระค่าเล่าเรียนภาคเรียนที่ 1 มาด้วย คนละ 1 ฉบับ

   -  การแต่งการชุดนิสิต / ชุดพละ / เสื้อกิจกรรม / เสื้อสโม - เฟรชชี่
   -  เตรียมปากกาน้ำเงินมาให้พร้อม
   -  นิสิตคนใดที่มีแม็กขนาดเล็กให้เตรียมมาเพื่อแม็กเอกสารเข้าด้วยกัน

 

    *** หมายเหตุ ***                           

 

ขอให้นิสิตมาตามระยะเวลาที่ ภารกิจ กยศ. กำหนด
 

 

นิสิตมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้

พี่หญิง 090 - 9309011
พี่ต้นโอ๊ค 085 - 6723793 

facebook
 
พี่ต้นโอ๊ค : หมูอ้วน อ้วนชมพู / หมูอ้วน อ้วนชมพู กยศ.
ชื่อกลุ่ม : กยศ. ม.ทักษิณ 631