กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 28 ส.ค.63 ถึงวันที่ 4 ก.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศ..ถึง..นิสิต ผู้ขอกู้ยืม กยศ. / กรอ. ประเภทรายเก่าย้ายสถานศึกษา และ รายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563  #(อ่านให้ละเอียด)  เรื่อง การยืนยันค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 
 
     

ประกาศ..ถึง..นิสิต ผู้ขอกู้ยืม กยศ. / กรอ. ประเภทรายเก่าย้ายสถานศึกษา และ รายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 
#(อ่านให้ละเอียด) 

เรื่อง การยืนยันค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563  

นิสิตที่ส่งสัญญากู้ยืมแล้ว เป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น ขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนที่ 8 ที่นิสิตจะต้องดำเนินการ คือ การบันทึกยืนยันค่าเล่าเรียน ในระบบ e โดยนิสิตสามารถศึกษาตัวอย่าง การยืนยันค่าเล่าเรียน ได้จากตัวอย่างข้างล่างนี้ รวมถึงจำนวนเงินค่าบำรุงการศึกษาจะแจ้งไว้ในตัวอย่างแล้ว ขอให้นิสิตศึกษาขึ้นตอนอย่างละเอียดทุกหน้า.

กำหนดการยืนยัค่าเล่าเรียน
วันที่ 28 - 31 สิงหาคม 2563 ตลอด 24 ชม.


รายละเอียดที่นิสิตต้องดำเนินการ 

ตัวอย่างขั้นตอนการยืนยัค่าเล่าเรียนและจำนวนค่าเล่าเรียน  คลิ๊ก

ภาพตัวอย่าง การยืนยันค่าเล่าเรียน คลิ๊ก

ภาพแสดงจำนวนค่าเล่าเรียนของแต่ละคณะ คลิ๊กหมายเหตุ   
1. นิสิตข้อมูลเพียง 3 ช่องเท่านั้น ดังนี้ 
    1.1. ช่องเลขที่ใบเสร็จ = ใส่รหัสนิสิต 9 ตัว เต็มเท่านั้น
    1.2. ช่องวันที่ = ให้ใส่วันที่ ที่นิสิตยืนยันค่าเล่าเรียน / ตัวอย่าง 28082563
    1.3. ช่องค่าเล่าเรียน = นิสิตใส่ค่าเทอมตามสาขาวิชาที่นิสิตเรียน

3. นิสิตยืนยันค่าเล่าเรียนตามจริงที่มหาวิทยาลัยกำหนด ตามจำนวนค่าเล่าเรียนจริง (ดูค่าเล่าเรียนจากภาพแสดงจำนวนค่าเล่าเรียนแต่ละคณะด้านบน)

4. ขอใหนิสิตดำเนินให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อที่ทางผู้ปฎิบัติงาน จะดำเนินการปริ๊นแบบยืนยันค่าเล่าเรียน / ค่าครองชีพ ให้นิสิตได้เซ็นต์ตามที่ประกาศ ต่อไป 

 

5. นิสิตดำเนินการยืนยันค่าเล่าเรียนแล้ว ขอให้ติดตามขั้นตอนการดำเนินการลำดับถัดไปนี้


6.กำหนดการเซ็นต์เอกสารจะประกาศให้นิสิตทราบเร็วๆ นี้