กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 15 ส.ค.63 ถึงวันที่ 31 ส.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศ..ถึง..นิสิตผู้ขอกู้ยืม กยศ./ กรอ. ประเภทรายเก่าย้าย / รายใหม่ ที่ฟังการชี้แจงที่หอประชุมแล้ว ประจำปีการศึกษา 2563 เรื่อง ศึกษาขั้นตอนการทำสัญญาในระบบและการเขียนข้อมูลในสัญญา  อ่านรายละเอียด
 
     

ประกาศ..ถึง..นิสิตผู้ขอกู้ยืม กยศ./ กรอ. ประเภทรายเก่าย้าย / รายใหม่ ที่ฟังการชี้แจงที่หอประชุมแล้ว ประจำปีการศึกษา 2563

เรื่อง ศึกษาขั้นตอนการทำสัญญาในระบบและการเขียนข้อมูลในสัญญา 

สำหรับนิสิตที่เข้ารับฟังการชี้แจงขั้นตอน กระบวนการทำสัญญาแล้ว ลำดับต่อไปที่นิสิตต้องดำเนินการ คือ กระบวนการทำสัญญา การกู้ยืมประจำปีการศึกษา 2563 ก่อนที่นิสิตจะดำเนินการขอให้ศึกษากระบวนการ การบันข้อมูลในสัญญา การพิมพ์สัญญาและการกรอกรายละเอียดในสัญญา
 

ศึกษาตัวอย่างการบันทึกข้อมูลและการพิมพ์สัญญา คลิ๊ก 

ศึกษาขั้นตอนการเขียนข้อมูลในสัญญาและการจัดเรียงเอกสาร คลิ๊ก
 

ข้อกำหนด  - ข้อปฏิบัติ – ขั้นตอนที่นิสิตต้องดำเนินการ ดังนี้

1. ระหว่างวันที่ 15 - 21 สิงหาคม 2563
   นิสิตสามารถพิมพ์สัญญา 

2.  ระหว่างวันที่ 17 - 19 สิงหาคม 2563
   ผู้ปกครองเซ็นต์สัญญาต่อหน้าพี่หญิง พี่ต้น (เฉพาะผู้ปกครองที่สามารถเดินทางมาได้) นิสิตต้องมาเซ็นต์ต่อหน้าพี่หญิง พี่ต้น ด้วยเช่วนกัน

3. ระหว่างวันที่ 17 - 21 สิงหาคม 2563
   นิสิตส่งสัญญาที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ที่ห้องภารกิจ กยศ. หอพักปาริชาต 1

4. หลังจากส่งสัญญาแล้วขอให้นิสิตติดตามการยืนยันค่าเล่าเรียนในระบบ ซึ่งจะเป็นขั้นตอนต่อไป

 

หมายเหตุ :
1. การส่งเอกสารจะต้องประกอบไปด้วย ตัวสัญญา 6 แผ่น จำนวน 3 ชุด โดยเขียนรายละเอียดและแนบเอกสารเพิ่มเติม ให้หนีบมา ยังไม่ต้องแม็ก

2. ตัวสัญญา สามารถปริ็นเป็น สีหรือ ขาว - ดำ ก็ได้

 

3. เขียนรหัสนิสิตข้างบารโค้ชด้านขวาด้วยดินสอให้ครบ 9 ตัว

 

4. สัญญาห้ามมีรอยลบด้วยน้ำยาลบคำผิด ห้ามขีดและเซ็นต์กำกับ


 

มีข้อสงสัยสอบถาม
พี่หญิง 0890-9309011
พี่ต้นโอ๊ค 085-6723793

(ติดต่อในเวลาราชการ)