กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 21 ก.ค.63 ถึงวันที่ 31 ก.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศ..ถึง..นิสิตผู้ขอกู้ยืมประเภทรายเก่าย้ายสถานศึกษาและรายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563  เรื่อง.. ขอให้นิสิตมารับสมุดบัญชีและบัตร ATM ที่ขอเปิดบัญชีกับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยไว้ อ่านรายละเอียด
 
     

ประกาศ..ถึง..นิสิตผู้ขอกู้ยืมประเภทรายเก่าย้ายสถานศึกษาและรายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 

 

เรื่อง.. ขอให้นิสิตมารับสมุดบัญชีและบัตร ATM ที่ขอเปิดบัญชีกับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยไว้ซึ่งจะจัดเป็น 2 กลุ่ม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. กลุ่มที่ 1 คือ นิสิตที่มาส่งเอกสารใบสมัคร ที่หอประชุม เมื่อวันที่ 22 - 26 มิถุนายน 2563 
2. กลุมที่ 2 คือ นิสิตที่มาส่งเอกสารใบสมัคร ที่หอประชุม เมื่อวันที่ 8 - 10 กรกฎาคม 2563 

 

ข้อปฏิบัติก่อนมารับสมุดบัญชี
1. นิสิติทั้ง 2 กลุ่มจะต้องตรวจสอบลำดับแฟ้ม (ด้านล่างของเอ็กเซลล์ กลุ่มที่ 1 มีทั้งสิ้น 36 แฟ้ม กลุ่มที่ 2 มีทั้งสิ้น 29 แฟ้ม รายชื่อเรียงลำดับตามตัวอักษร) เพื่อแจ้งลำดับของแฟ้มให้กับเจ้าหน้าที่ธนาคาร (รายชื่ออยู่ด้านล่าง ตรวจสอบตามกลุ่มของนิสิตเอง)

2. นิสิตจะต้องจดเลขที่สมุดคู่ฝากที่มีแถบสีฟ้า เพื่อแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ของธนาคารในวันรับสมุดบัญชี

วัน - เวลา - สถานที่รับสมุดบัญชีและบัตร ATM

1. กลุ่มที่ 1  ให้นิสิตมารับสมุดบัญชีและบัตร ATM ในวันที่ 22 - 24 กรกฎาคม 2563
2. กลุมที่ 2  ให้นิสิตมารับสมุดบัญชีและบัตร ATM ในวันที่ 29 - 31 กรกฎาคม 2563

เจ้าหน้าที่ธนาคารจะให้บริการ 2 ช่วง คือ ในเวลา 09.00 - 11.30 น. และ 12.30 - 16.00 น.  ของวันที่กำหนดทั้ง 2 กลุ่ม

สถานที่รับสมุดบัญชีและบัตร ATM  : ห้องประชุมหอพักปาริชาต 1 (นิสิตมาไม่ถูก ขอให้นิสิตมาที่ห้อง กยศ. หอพักปาริชาต 1 ก่อน ตามคลิปที่ลงไว้ก่อหน้านี้)


ตรวจสอบลำดับแฟ้มและเลขที่สมุดคู่ฝากกลุ่มที่ 1 คลิ๊ก

 

ตรวจสอบลำดับแฟ้มและเลขที่สมุดคู่ฝากกลุ่มที่ 2 คลิ๊ก

 

ข้อระวัง 
1. รหัสบัตรATM ธนาคารให้ไปเป็นเลข 6 หลัก จะเปลี่ยนเป็นรหัสใหม่ต้องเป็นเลข 6 หลักเท่านั้น
2. ตรวจดูชื่อ-นามสกุลให้ถูกต้อง