กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 5 มิ.ย.63 ถึงวันที่ 10 ก.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศที่ 2 .. ถึงนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2563 นิสิตที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืม กยศ. ทั้งประเภทผู้ขอกู้ยืมใหม่และประเภทรายเก่าย้ายสถานศึกษา / กรอ. ประเภทรายเก่าย้ายสถานศึกษา เรื่อง.. การดำเนินการดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครและดำเนินการกรอกใบสมัคร
 
     

ภารกิจ กยศ. มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยพี่หญิง พี่ต้นโอ๊ค ยินดีต้อนรับปาริชาตช่อใหม่ ปี 2563 ทุกๆ คน เข้าสู่รั้ว ฟ้า-เทา


ประกาศที่ 2 .. ถึงนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2563 นิสิตที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืม กยศ. ทั้งประเภทผู้ขอกู้ยืมใหม่และประเภทรายเก่าย้ายสถานศึกษา / กรอ. ประเภทรายเก่าย้ายสถานศึกษา

 

เรื่อง.. การดำเนินการดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครและดำเนินการกรอกใบสมัคร

 

ประกาศขณะนี้เป็นประกาศที่ 2 หลังจากที่ประกาศให้นิสิตดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบ e studentloan ตามขั้นตอนที่ประกาศให้ทราบก่อนหน้านี้ ในประกาศนี้จะให้นิสิตดำเนินการดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครการขอกู้ยืมฯ เพื่อดำเนินการเขียน และเตรียมเอกสารแนบเพิ่มเติมให้เรียบร้อย (ดาวน์โหลดเอกสารจากข้างล่างนี้ ตัวอักษรสีชมพู)  สำหรับรายละเอียดของเอกสาร ทั้งการเขียนและเตรียมเอกสารแนบ ได้แจ้งไว้ให้กับนิสิตเรียบร้อยแล้ว นิสิตสามารถอ่านกระบวนการ เขียนข้อมูล ได้จากตัวอย่างหน้าเฟชบุ๊ก ทั้ง 2 ประเภท ทั้งรายเก่าย้ายสถานศึกษาและรายใหม่ 

#อ่านรายละเอียดให้ครบถ้วน ข้อ 1 สำหรับรายเก่าย้าย ข้อ 2 สำหรับรายใหม่ที่ยังไม่เคยขอกู้ยืม


1. สำหรับนิสิตผู้กู้รายเก่าย้ายสถานศึกษา กยศ. / กรอ. ประจำปีการศึกษา 2563

เอกสารชี้แจงการดำเนินการเบื้องต้นและการจัดเตรียมเอกสารของผู้ขอกู้ยืม อ่านด้วยนะ คลิ๊ก

 

 แบบบันทึกการตรวจสอบเอกสารการกู้ยืม (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2563 คลิ๊ก


 แบบบันทึกการตรวจสอบเอกสารการกู้ยืม (กรอ.) ประจำปีการศึกษา 2563 คลิ๊ก

 

 แบบคำขอกู้ยืม (ใบสมัคร) ประจำปีการศึกษา 2563 คลิ๊ก

 

2. สำหรับนิสิตผู้กู้รายใหม่ กยศ.  ประจำปีการศึกษา 2563

เอกสารชี้แจงการดำเนินการเบื้องต้นและการจัดเตรียมเอกสารของผู้ขอกู้ยืม อ่านด้วยนะ คลิ๊ก

 

 แบบบันทึกการตรวจสอบเอกสารการกู้ยืม (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2563 คลิ๊ก

 

 แบบคำขอกู้ยืม (ใบสมัคร) ประจำปีการศึกษา 2563 คลิ๊ก

 

หมายเหตุ

1. นิสิตประเภทผู้กู้รายเก่าย้ายสถานศึกษาและผู้กู้รายใหม่ สามารถจัดเตรียมดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครและเอกสารแนบได้ระหว่างที่ยังไม่เปิดภาคเรียนและดาวน์โหลดให้ถูกต้องตามประเภทการกู้ของนิสิต

2. นิสิตที่ดำเนินการดาวน์โหลดเอกสารแล้วสามารถดำเนินการเขียนรายละเอียดเบื้องต้นตามตัวอย่างที่ประกาศไว้หน้าเฟชบุ๊ก เท่าที่เขียนได้ รายละเอียดจะแจ้งเพิ่มเติมให้นิสิตรับทราบหลังจากได้ประชุมกับนิสิตแล้ว

3. นิสิตที่มีข้อสงสัยในการจัดเตรียมเอกสาร นิสิตจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมอีกครั้งในช่วงปฐมนิเทศ

4. นิสิตสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้รับผิดชอบภารกิจกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ

 

มีข้อสอบถามเพิ่มเติม
พี่หญิง 090-9309011
พี่ต้นโอ๊ค 085-6723793

(ติดต่อระหว่างเวลา 09.00-17.00 น.)

facebook
พี่ต้นโอ๊ค : หมูอ้วน อ้วนชมพู / เว็บเพจ หมูอ้วน อ้วนชมพู กยศ.
ชื่อกลุ่ม : กยศ. ม.ทักษิณ 631