กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 15 พ.ค.63 ถึงวันที่ 31 พ.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศ..ถึง..นิสิตผู้กู้ยืมประเภทรายเก่า ม. เลื่อนชั้นปี ทุกคน เรื่อง..การดาวน์โหลดแบบยืนยันค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพ 1/2563 และข้อปฏิบัติของนิสิต
 
     

ประกาศ..ถึง..นิสิตผู้กู้ยืมประเภทรายเก่า ม. เลื่อนชั้นปี ทุกคน

เรื่อง..การดาวน์โหลดแบบยืนยันค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพ 1/2563 และข้อปฏิบัติของนิสิต

ขณะนี้กำลังจะเข้าสู่ขั้นตอนการเซ็นต์แบบยืนยัน ค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพ 1/2563 ในกระบวนการนี้จะให้นิสิตทำการดาวน์โหลดเอกสารแบบยืนยันฯ ด้วยตัวเอง แทนการส่งเอกสารให้กับนิสิต เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการดำเนินการ ซึ่งนิสิตจะต้องดำเนินการตามขั้นตอน / กำหนดการ / ข้อปฏิบัติ

โดยให้นิสิตคลิ๊กดูแต่ละหัวข้อดังนี้

 

ศึกษากำหนดการและข้อปฏิบัติ คลิ๊ก

 

ศึกษาตัวอย่างการดาวน์โหลดแบบยืนยัน ค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพ คลิ๊ก

 

เอกสารที่อยู่มหาวิทยาลัยปะหน้าซองไปรษณีย์ คลิ๊ก

 

ลงชื่อนิสิตในจังหวัดสงขลาที่จะมาส่งเอกสารแบบยืนยันด้วยตัวเอง คลิ๊กลิงค์

 

ขอให้นิสิตดำเนินการตามข้อปฏิบัติและข้อกำหนดที่แจ้งนิสิต

 

หมายเหตุ :

นิสิตที่จำรหัสผ่านไม่ได้ นิสิตสามารถสอบถามรหัสผ่านได้จากสำนักคอมพิวเตอร์ 074-317600ต่อ 4201 พี่อรัญ