กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 1 พ.ค.63 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศ .. ถึง..นิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2563 เรื่อง..ศึกษาขั้นตอนการบันทึกข้อมูลในระบบ e - studentloan
 
     

ภารกิจ กยศ. มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยพี่หญิง พี่ต้นโอ๊ค ยินดีต้อนรับปาริชาตช่อใหม่ ปี 2563 ทุกๆ คน เข้าสู่รั้ว ฟ้า-เทา

ประกาศ .. ถึง..นิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2563

เรื่อง..ศึกษาขั้นตอนการบันทึกข้อมูลในระบบ e - studentloan

นิสิตที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืม กยศ. ทั้งประเภทผู้ขอกู้ยืมใหม่และประเภทรายเก่าย้ายสถานศึกษา / กรอ. ประเภทรายเก่าย้ายสถานศึกษา ขณะนี้ทางกองทุนฯได้เปิดระบบ  e - studentloan ให้ผู้ขอกู้ยืมรายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา ได้ทำการบันทึกความประสงค์การขอกู้ยืมขอให้นิสิตดำเนินการตามขั้นตอนที่จะแจ้งไว้ข้างล่างประกาศนี้ 

#อ่านรายละเอียดให้ครบถ้วน ข้อ 1 สำหรับรายเก่าย้าย ข้อ 2 สำหรับรายใหม่ที่ยังไม่เคยขอกู้ยืม

1. สำหรับนิสิตผู้กู้รายเก่าย้ายสถานศึกษา กยศ. / กรอ. ประจำปีการศึกษา 2563

เอกสารชี้แจงการดำเนินการเบื้องต้นของนิสิตผู้ขอกู้ยืม อ่านด้วยนะ คลิ๊ก

 

ตัวอย่างขั้นตอนการบันทึกข้อมูลความประสงค์ขอกู้ยืมของผู้ขอกู้ยืม อ่านด้วยนะ คลิ๊ก new!!

 

2. สำหรับนิสิตผู้กู้รายใหม่ กยศ.  ประจำปีการศึกษา 2563

เอกสารชี้แจงการดำเนินการเบื้องต้นของนิสิตผู้ขอกู้ยืม อ่านด้วยนะ คลิ๊ก

 

ขั้นตอนการลงทะเบียนขอรหัสผ่านผู้ขอกู้ยืม รายใหม่ คลิ๊กอ่าน

 

ตัวอย่างขั้นตอนการบันทึกข้อมูลความประสงค์ขอกู้ยืมของผู้ขอกู้ยืมหลังเข้าระบบได้แล้ว อ่านด้วยนะ คลิ๊ก new!!

 

นิสิตมีข้อสอบถาม

พี่หญิง : 090-9309011

พี่ต้นโอ๊ค : 085-6723793 เฟชบุ๊ค หมูอ้วนอ้วนชมพู / เพจ : หมูอ้วน อ้วนชมพู กยศ.

พี่ต๊ะ (นิสิตองค์การนิสิต) : 0935849020