กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 30 เม.ย.63 ถึงวันที่ 15 พ.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : แจ้ง..ถึง..น้องๆ ที่ยังไม่ทำการยืนยันค่าเล่าเรียน 1/2563 ให้ตรวจสอบรายชื่อเพื่อทำการยืนยัน
 
     

รายชื่อนิสิตที่ยังไม่ยืนยันค่าเล่าเรียน อัพเดทเมื่อเวลา 12.00 น. นิสิตที่มีรายชื่อในประกาศนี้ แต่ดำเนินการยืนยันแล้ว จะไม่มีผลกระทบครับ

ตรวจสอบรายชื่อที่ยังไม่ยืนยันค่าเล่าเรียน คลิ๊ก