กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 9 ก.ค.61 ถึงวันที่ 20 ก.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : หัวข้อข่าว : ประกาศ..ถึง..นิสิต (รุ่นพี่ปี 2 - 4 ทุกคน ทุกคณะ ที่ขอกู้ยืม กยศ. / กรอ. รายเก่า ประจำปีการศึกษา 2561) (ที่มีรหัสนิสิต 581 - 601 เท่านั้น) เรื่อง แจ้งรายชื่อนิสิตที่ ยืนยัน และ ยังไม่ยืนยัน ค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
 
     

ประกาศ..ถึง..นิสิต (รุ่นพี่ปี 2 - 4 ทุกคน ทุกคณะ ที่ขอกู้ยืม กยศ. / กรอ. รายเก่า ประจำปีการศึกษา 2561) (ที่มีรหัสนิสิต 581 - 601 เท่านั้น) เรื่อง ตรวจสอบรายชื่อนิสิตที่ ยืนยัน และ ยังไม่ยืนยัน ค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ทางภารกิจ กยศ. กำหนดให้นิสิตยืนยันค่าเล่าเรียน / ค่าครองชีพ ตั้งแต่วันที่ 26 ถึงวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมานั้น นิสิตส่วนใหญ่ได้ดำเนินการยืนยันค่าเล่าเรียนแล้ว แต่ยังมีนิสิตส่วนน้อยที่ยังไม่ยืนยันค่าเล่าเรียน ดังนั้นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถดำเนินการได้อย่างเป็นระบบ ขอให้นิสิต "ที่ยังไม่ยืนยันค่าเล่าเรียน" ดำเนินการยืนยันค่าเล่าเรียนให้แล้วเสร็จ ภายในวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 นี้เท่านั้น โดยนิสิตสามารถศึกษาตัวอย่าง การยืนยันค่าเล่าเรียน ได้จากตัวอย่างข้างล่างนี้ รวมถึงจำนวนเงินค่าบำรุงการศึกษาจะแจ้งไว้ในตัวอย่างแล้ว ขอให้นิสิตศึกษาขั้นตอนอย่างละเอียดทุกหน้า. 
* นิสิตที่ยืนยันค่าเล่าเรียนแล้วขอให้ตรวจสอบว่า ข้อมูลที่ยืนยันถูกต้องหรือไม่ โดยขอให้ตรวจสอบ รหัสนิสิต จำนวนเงินที่ยืนยัน และยังมีนิสิตบางรายใส่ข้อมูลในช่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่อง ขอให้นิสิตเข้าไปแก้ไขในระบบตามระยะเวลาที่กำหนด.


#ตรวจสอบรายชื่อนิสิตที่ ยืนยัน / ไม่ยืนยัน ค่าเล่าเรียน กยศ. / กรอ. คลิ๊ก

หมายเหตุ : ตรวจรายชื่อประเภทการกู้ กรอ./กยศ. จากโฟลเดอร์ด้านล่างซ้ายมือ


#ตัวอย่างขั้นตอนการยืนยัค่าเล่าเรียนและจำนวนค่าเล่าเรียน กยศ. / กรอ. คลิ๊ก


ปล. นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ฯ สาขาวิชาการจัดการการค้าปลีก ภาคปกติ 4 ปี และสาขาวิชาประกอบการและการจัดการ ภาคปกติ 4 ปี และ 2 ปีต่อเนื่อง จำนวน 81 คน ยังไม่สามารถยืนยันค่าเล่าเรียนได้ ขอให้นิสิตรอติดตามประกาศการยืนยันค่าเล่าหลังเปิดภาคเรียน ขณะนนี้นิสิตยังไม่ต้องดำเนินการใดๆ (เฉาพาะนิสิต 81 คนนี้และนิสิตที่ไม่ได้บัทึกข้อมูลการขอกู้ยืมอีก 3 คนที่แจ้งไปแล้ว.) 


หมายเหตุ :
 
1. นิสิตยืนยันค่าเล่าเรียนตามจริงที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยไม่ต้องเพิ่ม 250 บาท เนื่องจากส่วนต่าง 250 บาท นิสิตจะต้องชำระเองตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด.

2. ขอใหนิสิตดำเนินให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อที่ทางผู้ปฎิบัติงาน จะดำเนินการปริ๊นแบบยืนยันค่าเล่าเรียน / ค่าครองชีพ ให้นิสิตได้เซ็นต์ในของ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

3. การเซ็นต์เอกสาร แบบยืนยันค่าเล่าเรียน / ค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ 1/2561 จะเซ็นต์ประมาณช่วงเปิดภาคเรียน ขอให้นิสิตติดตาอย่างใกล้ชิด