กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 2 ก.ค.61 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขั้นตอนการชำระเงินคืน กองทุนฯ 61
 
     
สวัสดี..พี่ๆ บัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษาแล้วทุกท่าน ขณะนี้ทุกท่านได้สำเร็จการศึกษา จากความมุ่งมั่น ตั้งใจ ไขว่คว้า และเชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้ทุกท่านประสบความสำเร็จ คือ กยศ. ที่ท่านประสงค์ขอกู้ และหลังจากนี้อีก 15 ปี หรือน้อยกว่านั้น บัณฑิตที่มีคุณภาพของมหาวิทยาลัยทักษิณทุกๆ ท่าน ถึงเวลาที่ต้องส่งไม้ผลัดไม้ต่อไป ให้กับรุ่นน้องที่ต้องใช้ประโยชน์จากเงินที่รุ่นพี่ทุกท่านชำระคืนให้กับ กยศ. แล้วพบกัน...ที่ธนาคารที่ประสงค์ขอกู้ไว้ (กรุงไทย / อิสลามแห่งประเทศไทย)