กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 26 มิ.ย.61 ถึงวันที่ 31 ก.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศ..ถึง..นิสิต (รุ่นพี่ปี 2 - 4 ทุกคน ทุกคณะ ที่ขอกู้ยืม กยศ. / กรอ. รายเก่า ประจำปีการศึกษา 2561) (ที่มีรหัสนิสิต 581 - 601 เท่านั้น) เรื่อง การยืนยันค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
 
     

ประกาศ..ถึง..นิสิต (รุ่นพี่ปี 2 - 4 ทุกคน ทุกคณะ ที่ขอกู้ยืม กยศ. / กรอ. รายเก่า ประจำปีการศึกษา 2561) (ที่มีรหัสนิสิต 581 - 601 เท่านั้น) เรื่อง การยืนยันค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561  ขอให้นิสิตทุกคนที่ส่งเอกสารประสงค์การขอกู้ยืมฯ กยศ. / กรอ. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปที่นิสิตจะต้องดำเนินการ คือ การบันทึกยืนยันค่าเล่าเรียน ในระบบ e ยืนยันตั้งแต่วันที่ 26 ถึงวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561 นี้เท่านั้น โดยนิสิตสามารถศึกษาตัวอย่าง การยืนยันค่าเล่าเรียน ได้จากตัวอย่างข้างล่างนี้ รวมถึงจำนวนเงินค่าบำรุงการศึกษาจะแจ้งไว้ในตัวอย่างแล้ว ขอให้นิสิตศึกษาขั้นตอนอย่างละเอียดทุกหน้า.

#ตัวอย่างขั้นตอนการยืนยัค่าเล่าเรียนและจำนวนค่าเล่าเรียน กยศ. / กรอ. คลิ๊ก


ปล. ยังมีนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ฯ สาขาวิชาการจัดการการค้าปลีก ภาคปกติ 4 ปี และสาขาวิชาประกอบการและการจัดการ ภาคปกติ 4 ปี และ 2 ปีต่อเนื่อง จำนวน 81 คน ที่ยังไม่สามารถยืนยันค่าเล่าเรียนได้ ขอให้นิสิตรอติดตามประกาศการยืนยันค่าเล่าหลังเปิดภาคเรียน ขณะนนี้นิสิตยังไม่ต้องดำเนินการใดๆ (เฉาพาะนิสิต 81 คนนี้เท่านั้น.) ขอให้นิสิตตรวจสอบรายชื่อ ด้านล่างนี้


#ตรวจสอบรายชื่อนิสิตที่ยังไม่สามารถยืนยันค่าเล่าเรียนได้ คลิ๊ก


หมายเหตุ :
 
1. นิสิตยืนยันค่าเล่าเรียนตามจริงที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยไม่ต้องเพิ่ม 250 บาท เนื่องจากส่วนต่าง 250 บาท นิสิตจะต้องชำระเองตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด.

2. ขอใหนิสิตดำเนินให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อที่ทางผู้ปฎิบัติงาน จะดำเนินการปริ๊นแบบยืนยันค่าเล่าเรียน / ค่าครองชีพ ให้นิสิตได้เซ็นต์ในของ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

3. การเซ็นต์เอกสาร แบบยืนยันค่าเล่าเรียน / ค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ 1/2561 จะเซ็นต์ประมาณช่วงเปิดภาคเรียน ขอให้นิสิตติดตาอย่างใกล้ชิด