กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 13 มิ.ย.61 ถึงวันที่ 20 มิ.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศ..ด่วน..ถึง..นิสิตฝึกสอนชั้นปีที่ 5 คณะศึกษาศาสตร์ ที่กู้ยืม กยศ. / กรอ. ประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง การยืนยันค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 อ่านรายละเอียด
 
     

ประกาศ..ถึง..นิสิต (รุ่นพี่ปี 5 ฝึกสอน คณะศึกษาศาสตร์ เท่านั้น) ผู้ขอกู้ยืม กยศ. / กรอ. รายเก่า)  ประจำปีการศึกษา 2561 ที่มีรหัสนิสิต 561 - 571 เท่านั้น เรื่อง การยืนยันค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561  ขอให้นิสิตฝึกสอนที่ส่งเอกสารประสงค์การขอกู้ยืมฯ กยศ. / กรอ. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปที่นิสิตจะต้องดำเนินการ คือ การบันทึกยืนยันค่าเล่าเรียน ในระบบ e ยืนยันตั้งแต่วันที่ 12 ถึงวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 นี้เท่านั้น โดยนิสิตสามารถศึกษาตัวอย่าง การยืนยันค่าเล่าเรียน ได้จากตัวอย่างข้างล่างนี้ รวมถึงจำนวนเงินค่าบำรุงการศึกษาจะแจ้งไว้ในตัวอย่างแล้ว ขอให้นิสิตศึกษาขึ้นตอนอย่างละเอียดทุกหน้า. 


ตัวอย่างขั้นตอนการยืนยัค่าเล่าเรียนและจำนวนค่าเล่าเรียน กยศ. / กรอ. คลิ๊ก

หมายเหตุ :
 
1. นิสิตรุ่นพี่ ชั้นปีที่ 2 - 4 ยังไม่สามารถดำเนินการยืนยันค่าเล่าเรียนได้ ติดตมการประกาศให้ยืนยันค่าเล่าเรียน จากภารกิจ กยศ. อย่างใกล้ชิด

2. นิสิตยืนยันค่าเล่าเรียนตามจริงที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยไม่ต้องเพิ่ม 250 บาท เนื่องจากส่วนต่าง 250 บาท นิสิตจะต้องชำระเองตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด.

3. ขอใหนิสิตดำเนินให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อที่ทางผู้ปฎิบัติงาน จะดำเนินการปริ๊นแบบยืนยันค่าเล่าเรียน / ค่าครองชีพ ให้นิสิตได้เซ็นต์ในของ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

4. นิสิตฝึกสอนที่ดำเนินการยืนยันค่าเล่าเรียนแล้ว ลำดับต่อไปให้ติดตาม กำหนดการเซ็นต์แบบยืนยัน / ค่าเล่าเรียน อย่างใกล้ชิด.