กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 8 มิ.ย.61 ถึงวันที่ 14 ก.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศ..ถึง...นิสิตผู้ขอกู้ยืม กยศ./กรอ. ทุกคน น้องใหม่ ปีการศึกษา 2561 ที่มีความประสงค์ขอกู้ยืม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เรื่อง ดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารประกอบการขอกู้ยืม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 อ่าน
 
     

 
 
 
 
     

ภารกิจ กยศ. มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยพี่หญิง พี่ต้นโอ๊ค ยินดีต้อนรับปาริชาตช่อใหม่ ปี 2561 ทุกๆ คน เข้าสู่รั้ว ฟ้า-เทา 

ประกาศ.. ถึงนิสิตใหม่ ที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืม กยศ. / กรอ. ขอให้นิสิตดำเนินการ บันทึกข้อมูลในระบบ e studentloan รวมถึงการดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครการขอกู้เพื่อดำเนินการเขียน และเตรียมเอกสารแนบเพิ่มเติมให้เรียบร้อย ก่อนที่นิสิต จะต้องเดินทางมายังมหาวิทยาลัย โดยรายละเอียดของเอกสาร ทั้งการเขียนและเตรียมเอกสารแนบ ได้แจ้งไว้ให้กับนิสิตเรียบร้อยแล้ว นิสิตสามารถคลิ๊กอ่านกระบวนการเขียนข้อมูล ได้จากตัวอย่างด้านล่างนี้ ทั้ง 2 ประเภท ทั้งรายเก่าย้ายสถานศึกษาและรายใหม่สำหรับนิสิตผู้กู้รายเก่าย้ายสถานศึกษา กยศ. / กรอ. ประจำปีการศึกษา 2561

ตัวอย่างขั้นตอนการบันทึกข้อมูลการกู้ยืมเงิน กยศ. ผ่านระบบ e-Studentloan คลิ๊ก

 คำชี้แจงเบื้องต้นและการจัดเตรียมเอกสารขอกู้ยืมฯ อ่านด้วยนะ คลิ๊ก


 แบบบันทึกการตรวจสอบเอกสารการกู้ยืม (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2561 คลิ๊ก

 แบบบันทึกการตรวจสอบเอกสารการกู้ยืม (กรอ.) ประจำปีการศึกษา 2561 คลิ๊ก

 แบบคำขอกู้ยืม (ใบสมัคร) ประจำปีการศึกษา 2561 คลิ๊ก

 เอกสารเพิ่มเติม (ใบสมัคร) ประจำปีการศึกษา 2561 คลิ๊ก

 ตัวอย่าง การเขียนใบสมัครประจำปีการศึกษา 2561 คลิ๊ก


สำหรับนิสิตผู้กู้ยืม กยศ. / กรอ. รายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

ตัวอย่างขั้นตอนการบันทึกข้อมูลการกู้ยืมเงิน กยศ. ผ่านระบบ e-Studentloan คลิ๊ก


 คำชี้แจงเบื้องต้นและการจัดเตรียมเอกสารขอกู้ยืมฯ อ่านด้วยนะ คลิ๊ก

 แบบบันทึกการตรวจสอบเอกสารการกู้ยืม (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2561 คลิ๊ก

 แบบบันทึกการตรวจสอบเอกสารการกู้ยืม (กรอ.) ประจำปีการศึกษา 2561 คลิ๊ก

 แบบคำขอกู้ยืม (ใบสมัคร) ประจำปีการศึกษา 2561 คลิ๊ก

 เอกสารเพิ่มเติม (ใบสมัคร) ประจำปีการศึกษา 2561 คลิ๊ก

 ตัวอย่าง การเขียนใบสมัครประจำปีการศึกษา 2561 คลิ๊ก


หมายเหตุ
1. ขอให้นิสิตผู้ขอกู้ยืม ฯ ทั้ง 2 วิทยาเขตดำเนินการ

2. การบันทึกข้อมูลของนิสิตทั้งประเภทผู้กู้รายเก่าย้ายสถานศึกษาและประเภทผู้กู้รายใหม่ในระบบ e-studentloan ขอให้นิสิตบันทึกตามตัวอย่างในส่วนของรหัสนิสิต ให้นิสิตผู้ขอกู้ ฯ วิทยาเขตสงขลา ใส่รหัสนิสิตคือ 611 นิสิตผู้ขอกู้ ฯ วิทยาเขตพัทลุงใส่รหัสนิสิต คือ 612 ก่อน จนกว่านิสิตจะได้รหัสนิสิตเต็มแล้วกลับมาแก้ไขใหม่ให้เรียบร้อย (ขณะนี้ยังไม่สามารถดำเนินการได้ รอประกาศครั้งต่อไป)

3. นิสิตผู้กู้รายเก่าย้ายสถานศึกษาและผู้กู้รายใหม่ สามารถจัดเตรียมดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครและเอกสารแนบได้ระหว่างที่ยังไม่เปิดภาคเรียนและดาวน์โหลดให้ถูกต้องตามประเภทการกู้ของนิสิต

4. นิสิตที่มีข้อสงสัยในการจัดเตรียมเอกสาร นิสิตจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมอีกครั้งในช่วงปฐมนิเทศ

5. นิสิตสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้รับผิดชอบภารกิจกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ

 

 

 

(วิทยาเขตสงขลา)

- พี่หญิง 086 - 4813813

- พี่ต้นโอ๊ค 085-6723793

 

facebook

พี่หญิง : ภัทรมาศ ธิรักษพันธ์ 
พี่ต้นโอ๊ค : หมูอ้วน อ้วนชมพู / เว็บเพจ หมูอ้วน อ้วนชมพู กยศ.
ชื่อกลุ่ม : กยศ. ม.ทักษิณ 611

 

(วิทยาเขตพัทลุง)

- พี่แต้ว 074-609603