กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 27 เม.ย.61 ถึงวันที่ 31 พ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : แจ้ง..ถึง..นิสิตผู้กู้ยืม รายเก่า ม. ทุกคน ขอให้นิสิตดาวน์โหลดแบบตรวจสอบเอกสารใหม่ อ่าน
 
     

แจ้ง..ถึง..นิสิตผู้กู้ยืม รายเก่า ม. ทุกคน ขอให้นิสิตดาวน์โหลดแบบตรวจสอบเอกสารใหม่และจัดลำดับเอกสารที่ระบุมาให้ครบถ้วน เอกสารแนบทุกฉบับที่เป็นสำเนา จะต้องเซ็นต์สำเนาถูกต้อง

แบตรวจสอบเอกสาร ผู้กู้ยืม กยศ. ดาวน์โหลด คลิ๊ก
แบตรวจสอบเอกสาร ผู้กู้ยืม กรอ. ดาวน์โหลด คลิ๊ก

หมายเหตุ :

1. ทะเบียนบ้านใช้ของบ้านเดิมนิสิตหรือที่ย้ายใหม่มาอยู่ที่ ม. แล้วก็ได้ ถ้าใช้ของ ม. จะต้องไปคัดสำเนาที่ะี่นุช หอพักปาริชาต 3 หรือนิสิตที่ยังไม่ย้ายทะเบียน ส่งที่อยู่ที่บ้าน

2. สำเนาบัตรประชาชน นิสิตที่มีการบ้าบทะเบียนบ้าน นิสิตไม่ต้องทำบัตรประชาชนใหม่