กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 18 เม.ย.61 ถึงวันที่ 31 พ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กำหนดการส่งเอกสาร 1/2561 ประกาศ...ถึง..นิสิตผู้กู้ยืม กยศ. / กรอ. รายเก่า ม. ทุกคน ย้ำว่ารายเก่า ม. ที่กำลังจะเลื่อนชั้นปี ที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืม ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
 
     

ประกาศ...ถึง..นิสิตผู้กู้ยืม กยศ. / กรอ. รายเก่า ม. ทุกคน ย้ำว่ารายเก่า ม. ที่กำลังจะเลื่อนชั้นปี ที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืม ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ขณะนี้ กยศ. ได้เปิดระบบ e-studentloan ให้นิสิตได้เข้าไปบันทึกข้อมูลในระบบ หลังจากที่นิสิตบัทึกข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอให้นิสิต ปริ๊นเอกสารจากระบบโดยใช้กระดาษ สีฟ้า และขอให้นิสิตดำเนินการดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครการขอกู้ยืม กยศ. พร้อมทั้งเขียนลายระเอียด (สำหรับนิสิตที่ยังไม่โหลด) ให้เรียบร้อยและจัดเตรียมเอกสาร (กระดาศ A4 สีขาวธรรมดา) ตามแบบตรวจสอบเอกสารก่อนส่ง โดยกำหนดระยะเวลาการส่งเอกสารเป็นคณะ โดยมีรายละเอียดดังนี้ (อ่านให้จบ)

* ศึกษาขั้นตอนการบันทึกข้อมูลในระบบ e คลิ๊ก * กำหนดการส่งเอกสาร

 

                    * คณะนิติศาสตร์ศาสตร์  (ปกติ / สมทบ) และ คณะศิลปกรรมศาสตร์                                 
 ส่งวันที่ 7 พฤษภาคม 2561

                        * คณะศึกษาศาสตร์                         

ส่งวันที่ 8 พฤษภาคม 2561


*คณะเศรษฐศาสตร์ ฯ (ภาคปกติ / ภาคสมทบ)
ส่งวันที่ 9 พฤษภาคม 2561

                                     * คณะมนุษยศาสตร์ ฯ                                      

ส่งวันที่ 10 พฤษภาคม 2561

      

 

**หมายเหตุ**
1. ก่อนปริ๊นใบสีฟ้าจากระบบ e ขอให้นิสิตตรวจสอบข้อมูลดังนี้
    1.1 กรณีที่นิสิตเลือกคณะและทำไม่ได้ ให้นิสิตเปลี่ยนเครื่องในการบันทึก สาเหตุอาจจะมาจากเวอร์ชั่นของเครื่องคอมพิมเตอร์และให้ใช้ e-internet ในการบันทึกข้อมูลและปริ๊น เท่านั้น
    1.2 ในช่องที่ให้นิสิตบันทึกรหัสนิสิตขอให้นิสิตตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งก่อนการกดยอมรับ
    1.3 ในช่องความประสงค์การขอกู้ยืม ขอให้นิสิตเลือกช่องที่ 1 และ 3 หรือเพื่อกันความผิดพลาด นิสิตสามารถเลือกได้ทั้ง 3 ช่อง คือ ช่องค่าเล่าเรียน ช่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องและช่องค่าครองชีพ
    1.4 หลังจากที่กรอกข้อมูลทั้งหมดแล้ว ขอให้นิสิตเลือกช่องยอมรับและคลิ๊กที่ช่องบันทึกแบบให้เรียบร้อยการทำการปริ๊นเอกสาร

3. นิสิตผู้กู้ยืม กยศ. ประเภทรายเก่าย้าย ฯ และรายใหม่ เมื่อปีการศึกษา 2560 จะเปลี่ยนสถานะเป็นผู้กู้ยืม กยศ.รายเก่า มทษ. ในปีการศึกษา 2561

4. นิสิตสามารถมาดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบ e และปริ๊นเอกสารที่ห้อง กยศ.
5. เรื่องของที่อยู่ที่จะกรอกในเอกสารนิสิตสามารถใส่ที่อยู่ที่บ้านได้ทั้ง 2 ช่อง

 

 

นิสิตมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่

พี่หญิง 086 - 4813813
พี่ต้นโอ๊ค 085-6723793


facebook


พี่หญิง : ภัทรมาศ ธิรักษพันธ์ รักในหลวง
พี่ต้นโอ๊ค : หมูอ้วน อ้วนชมพู / หมูอ้วน อ้วนชมพู กยศ.
ชื่อกลุ่ม : กยศ. ม.ทักษิณ 571-581 /591/601