กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 30 มี.ค.61 ถึงวันที่ 31 พ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศ..ถึง...นิสิตผู้กู้ยืม กยศ./กรอ. ทุกคน ทุกชั้นปี ที่มีความประสงค์ขอกู้ยืม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561เรื่อง ดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารประกอบการขอกู้ยืม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 อ่าน
 
     

ประกาศ...ถึง..นิสิตผู้กู้ยืม กยศ. / กรอ. รายเก่า ม. ทุกคน ทุกชั้นปี (นิสิตทีี่มีรหัสนิสิต 571 - 601 เท่านั้น) ที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืม ประจำภาคเรียนที่ 1 / 2561 ขณะนี้ขอให้นิสิตดำเนินการดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครการขอกู้ยืม กยศ. / กรอ. มาเตรียมดำเนินการไว้ก่อน และติดตามประกาศให้นิสิตดำเนินการในระบบ e-studentloan เร็วๆ นี้ เอกสารที่นิสิตต้องดาวน์โหลด มีดังนี้

 

สิ่งที่ดำเนินการได้เลย 

 

1. ให้นิสิต ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร ความประสงค์ขอกู้ กยศ. / กรอ. ภาค เรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ตามประเภทของผู้กู้ยืม ฯ ดังนี้

* แบบตรวจสอบเอกสารการขอกู้ยืม กยศ.มทษ.1 ดาวน์โหลดคลิ๊ก

* แบบตรวจสอบเอกสารการขอกู้ยืม กรอ.มทษ.1 ดาวน์โหลดคลิ๊ก

*ใบสมัครภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

* เอกสารประกอบ การขอกู้ยืม กยศ. / กรอ. 1/2561 ดาวน์โหลดคลิ๊ก

2.  ขอให้นิสิต รอประกาศดำเนินการบันทึกข้อมูลความประสงค์ขอกู้ยืม ฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 และกำหนดการส่งเอกสารใบสมัครประมาณช่วงเดือนต้นเดือนพฤษภาคม 2561

3. นิสิตจะต้องดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด เช่น แบบตรวจสอบ (ปริ๊นตามประเภทการกู้ กยศ / กรอ.) / ใบสมัครร (ปริ๊นแล้วให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน) / เอกสารแนบ (นิสิตจะต้อให้ข้าราชการเขียนข้มูลในแบบรับรองรายได้ / แบบแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา นิสิตจะต้องให้อาจารย์เขียนให้เรียบร้อย / แผนที่บ้าน กิจกรรม 18 ชม. นิสิตต้องกรอกข้อมูลมาให้เรียบร้อย)**หมายเหตุ**
1. ระหว่างนี้ขอให้นิสิตดาวน์โหลดเอกสารแล้วดำเนินการใหเรียบร้อย พร้อมทั้งเตรียมเอกสารเพิ่มเติมตามแบบตรวจสอบเอกสาร (แผ่นแรก) ครับ

2. นิสิตผู้กู้ยืม กยศ. / กรอ. ประเภทรายเก่าย้าย ฯ และรายใหม่ เมื่อปีการศึกษา 2560 จะเปลี่ยนสถานะเป็นผู้กู้ยืม กยศ. / กรอ. รายเก่า มทษ. ในปีการศึกษา 2561 ทั้งหมด

 

 

 

นิสิตมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่

พี่หญิง 086 - 4813813
พี่ต้นโอ๊ค  085-6723793


facebook
พี่หญิง : ภัทรมาศ ธิรักษพันธ์ รักในหลวง
พี่ต้นโอ๊ค : หมูอ้วน อ้วนชมพู / หมูอ้วน อ้วนชมพู กยศ.
ชื่อกลุ่ม : กยศ. ม.ทักษิณ / กยศ. ม.ทักษิณ 571-581 / กยศ. ม.ทักษิณ 591 / กยศ. ม.ทักษิณ 601