กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 4 ม.ค.61 ถึงวันที่ 12 ม.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศ..ถึงน้องนิสิต ผู้กู้ กยศ. รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การยืนยันขอกู้ยืม ภาคเรียนที่ 2 กำหนดการส่งเอกสาร อ่าน.
 
     

ประกาศ..ถึง..นิสิต ผู้กู้ กยศ. รายใหม่ รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 ขณะนี้ทาง กยศ. ส่วนกลาง ได้เปิดระบบเพื่อให้นิสิตแจ้งความประสงค์การขอกู้ผ่านระบบ e-studentloan ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 แล้ว ทางภารกิจ กยศ. มหาวิทยาลัยทักษิณ จึงขอแจ้งให้นิสิตเข้าไปบันทึกข้อมูลในระบบ e-studentloan ให้ถูกต้อง คลิ๊กยอมรับ บันทึกแบบให้เรียบร้อย หลังจากนั้นให้นิสิตดำเนินการ ปริ๊นแบบคำยืนยันการขอกู้ยืมเงิน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เป็นกระดาษ A4 สีเหลือง

  

 


ศึกษาตัวอย่างการบันทึกความประสงค์การขอกู้ยืม กยศ.  และบันทึกค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 คลิ๊ก


ดาวน์โหลดเอกสารกิจกรรมอาสา 18 ชั่วโมง คลิ๊ก


กำหนดส่งวันจันทร์ ที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 09.30 - 16.00 น.


หมายเหตุ : - กำหนดให้นิสิตส่งแบบบันทึกยืนยันการขอกู้ฯ พร้อมกับแนบเอกสารกิจกรรม 18 ชั่วโมง เขียนสาขาวิชาและจำนวนค่าเล่าเรียนที่มุมบนขวามือ

            - ขอให้นิสิตส่งเอกสารตามระยะเวลาที่ภารกิจ กยศ. ม.ทักษิณ กำหนด (นิสิตต้องส่งด้วยตนเองเท่านั้น)

            - ขอให้นิสิตตรวจสอบข้อมูลที่บันทึกให้ระเอียด อาทิเช่น หลักสูตรที่เรียนกี่ปี / กำลังศึกษาชั้นปีที่ / ชื่อคณะ / รหัสนิสิต และการคลิ๊กบันทึกข้อมูล ให้เรียบร้อย

 

 

รายละเอียดกิจกรรม 18 ชั่วโมงจ้า

 

 

แจ้งเพื่อทราบ สำหรับนิสิตผู้กู้ยืม ทุกคนทุกประเภท เรื่อง กิจกรรม 18 ชั่วโมง โดยจะแจ้งรายละเอียดดังนี้

 

1. ในกรณีที่นิสิตจะส่งใบกิจกรรม 1 ใบ มีภาพประกอบ 3 ภาพ จะต้องเป็นกิจกรรมที่ภารกิจ กยศ. กำหนดให้เต็ม 18 ชม. เช่น บริจาคโลหิตทั้งใน ม. และโรงพยาบาล กิจกรรมวิ่งกับพี่ตูน กิจกรรมทำดอกดารารัตน์ 1 ดอก/ชม. และกิจกรรมที่ออกค่ายมากกว่า 3 วัน

 

2. สำหรับนิสิตที่ทำมากกว่า 1 กิจกรรม แล้วมารวมกันเป็น 18 ชั่วโมง ขอให้นิสิต ส่งเอกสารตามจำนวนกิจกรรม หากนิสิตทำ 2 หรือ 3 กิจกรรม นิสิตก็ควรจะดาวน์โหลดเอกสาร 18 ชั่วโมง 2 หรือ 3 ใบตามจำนวนกิจกรรม

 

3. การติดภาพประกอบการทำกิจกรรม ควรจะเป็นภาพที่เป็นระหว่างการทำกิจกรรมจริง ไม่เอาภาพที่ถ่ายสวยหรือแฟชั่น

 

4. กิจกรรมที่นิสิตทำ ควรจะทำกิจกรรมที่เป็นจิตอาสา เป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับสังคม จะเป็นกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยหรือกิจกรรมนอกมหาวิทยาลัยก็ได้.