กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 29 พ.ย.60 ถึงวันที่ 15 ธ.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศ..ถึง..นิสิตผู้ขอกู้ยืม กยศ. รอบ 2 เรื่อง การพิจารณาผลการกู้ยืมรอบที่ 2 อ่าน
 
     

ประกาศ..ถึง..นิสิตผู้ขอกู้ยืม กยศ. รอบ 2 เรื่อง การพิจารณาผลการกู้ยืมรอบที่ 2 ขณะนี้ภารกิจ กยศ. ขอแจ้งรายชื่อดังต่อไปนี้ เพื่อรอติดตามประกาศการทำสัญญา กยศ. อย่างใกล้ชิด เร็วๆ นี้

ข้อปฏิบัติ.

1. นิสิตไม่ต้องจ่ายค่าเล่าเรียน

2. นิสิตที่มีรายชื่อแจ้งไปยังคณะ นิสิตไม่ต้องกังวล ขณะนี้พี่หญิง พี่ต้น
   ได้ประสานกับงานทะเบียนของมหาวิทยาลัยแล้ว

3. ขอให้นิสิตเตรียมกิจกรรม 18 ชม. ไว้ก่อน เพื่อเป็นคุณสมบัติการขอกู้
   ภาคเรียนที่ 2 ในช่วงระยะเวลาที่ต่อเนื่อง

4. ขอให้นิสิตติดตามประกาศ อย่างใกล้ชิด

5. ขอให้นิสิตที่ตรวจสอบรายชื่อแล้วพบชื่อเพื่อน ขอให้แจ้งเพื่อทราบ
   ต่อๆ กันด้วยนะครับ

6. นิสิตที่มีชื่อตนเองในประกาศให้แสดงความคิดเห็นกลับมาว่ารับทราบ
   ด้วยนะครับ.

ตรวจสอบรายชื่อ คลิ๊ก