กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 11 ต.ค.60 ถึงวันที่ 31 ต.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศ..ถึง..นิสิตผู้กู้ยืม กยศ. / กรอ. รายเก่าย้าย รายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง ศึกษาตัวอย่างขั้นตอนการเขียนข้อมูลในสัญญาและการเซ็นต์แต่ละจุดของสัญญาและแบบยืนยันค่าเล่าเรียน อ่านรายละเอียดทั้งหมด
 
     
 

ประกาศ..ถึง..นิสิตผู้กู้ยืม กยศ. / กรอ. รายเก่าย้าย รายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง ศึกษาตัวอย่างขั้นตอนการเขียนข้อมูลในสัญญาและการเซ็นต์แต่ละจุดของสัญญาและแบบยืนยันค่าเล่าเรียน

*ในตัวอย่างจะเป็นเพาเวอร์พ้อย

-   สไลส์ที่ 2 - 7 จะเป็นตัวอย่าง
การเขียนข้อมูลในสัญญา(ไม่มั่นใจ
    ค่อยเขียนตอนส่ง)และการ
    เซ็นต์แต่ละจุดของสัญญา (การเซ็นต์สัญญาต้องเซ็นต์ต่อหน้านาย
    อำเภอทุกจุด (ผู้กู้ยืม ผู้ค้ำประกัน ผู้แทนโดยชอบธรรม) ยกเว้น
    พยาน

-  สไลส์ที่ 8 เป็นตัวอย่างแบบยืนยันค่าเล่าเรียน / ค่าครองชีพ มี
   ตัวอย่างการเขียนไว้ให้แล้ว หากไม่มั่นใจค่อยมาเขียนตอนส่ง
   เอกสารทั้งหมด

- การเขียนและเซ็นต์แต่ละจุดจ้องใช้ปากกาน้ำเงินที่ไม่ใช่ปากกาหมึก
  ซึมเท่านั้นและต้องเซ็นต์เหมือนกันทุกจุด


ตัวอย่าง การเขียนข้อมูลในสัญญาและจุดที่เซ็นต์ชื่อ   คลิ๊ก

หมายเหตุ :
1. กำหนดส่งเอกสารสัญญา วันที่ 12 - 25 ตุลาคม 2560 เว้นวันหยุดราชการ ขอให้นิสิตส่งตามระยะเวลาที่กำหนด
2. ห้ามเขียนข้อมูลผิดโดยเด็ดขาด หากไม่มั่นใจให้ติดต่อ พี่หญิง 086-4813813 พี่ต้นโอ๊ค 085-6723793 เท่านั้น.