กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 5 ต.ค.60 ถึงวันที่ 13 ต.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศ..ถึง..นิสิตผู้ขอกู้ยืม กยศ. / กรอ. ประเภทผู้กู้รายเก่าย้ายและรายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 1 ทุกคน ทุกคณะ เรื่อง กำหนดการเซ็นต์ ตรวจสอบลำดับรายชื่อก่อนการเซ็นต์ อ่านรายละเอียดทั้งหมด
 
     

ประกาศ..ถึง..นิสิตผู้ขอกู้ยืม กยศ. / กรอ. ประเภทผู้กู้รายเก่าย้ายและรายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 1 ทุกคน ทุกคณะ ที่ยืนยันค่าเล่าเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางภารกิจ กยศ. ขอแจ้งให้ทราบว่า ขณะนี้พี่หญิง พี่ต้น ได้ดำเนินการในส่วนของการปริ๊นเอกสารแบบยืนยันค่าเล่าเรียน / ค่าครองชีพ รวมทั้งท่านรักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีลงลายมือชื่อผู้ให้กู้ยืม เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปนิสิตจะต้องดำเนินการดังนี้

1. กำหนดเซ็นต์ : วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมปาริชาต  ทุกคน ทุกคณะ

2.  ตรวจสอบรายชื่อการเซ็นต์และจดจำลำดับรายชื่อของนิสิตเองว่าอยู่ลำดับที่เท่าใด (ลำดับที่ปรากฏจะรวมทั้งรายเก่าย้ายฯและรายใหม่) ให้เรียบร้อย เพื่อสะดวกในการค้นหาเอกสารของพี่ๆ

3. เซ็นต์แบบยืนยันค่าเล่าเรียน / ค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

4. การแต่งการชุดนิสิตปกติ (นิสิตหญิงใส่กระโปรงที่สะดวกในการนั่งพื้น)

 

ตรวจสอบลำดับ รายชื่อนิสิตผู้ขอกู้ยืม กยศ. / กรอ. ประเภทผู้กู้ รายเก่าย้ายและรายใหม่ ที่จะเซ็นต์แบบยืนยันค่าเล่าเรียน / ค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 
คลิ๊ก

 

    *** หมายเหตุ ***                           

1. ขอให้นิสิตมาตามระยะเวลาที่ ภารกิจ กยศ. กำหนด
2. ขอให้นิสิตตรวจสอบลำดับการเซ็นต์มาให้เรียบร้อย (รายชื่อในประกาศมีรายชื่อ กยศ. / กรอ. นิสิตเลือกประเภทการกู้ยืมจากแถบประกาศรายชื่อด้านล่าง ซ้ายมือ)

 

นิสิตมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้

พี่หญิง 086 - 4813813
พี่ต้นโอ๊ค 085-6723793 

facebook
พี่หญิง : แม่ภัทรมาศ ธิรักษพันธ์ 
พี่ต้นโอ๊ค : หมูอ้วน อ้วนชมพู / หมูอ้วน อ้วนชมพู กยศ.
ชื่อกลุ่ม : กยศ. ม.ทักษิณ 601