กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 1 ธ.ค.60 ถึงวันที่ 2 ธ.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศ..ถึง..นิสิตใหม่ผู้ขอกู้ยืม กยศ. / กรอ. รายเก่าย้ายและรายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์กู้ยืม รอบแรก และพิมพ์สัญญา อ่านรายละเอียด
 
     

ประกาศ..ถึง..นิสิตใหม่ผู้ขอกู้ยืม กยศ. / กรอ. รายเก่าย้ายและรายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 อ่านให้จบ

1. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืม กยศ./กรอ. รอบแรก
   
     
   ** ตรวจสอบรายชื่อ คลิ๊ก **

หมายเหตุ : ในเอ็กเซลล์ที่ประกาศรายชื่อ จะประกาศรายชื่อทุกประเภท ทั้ง กยศ. / กรอ. รายเก่าย้ายและรายใหม่ ขอให้นิสิตเลือกแถบสีด้านล่างซ้ายมือของเอ็กเซลล์ที่เป็นประเภทของตัวนิสิตเอง

2. เรื่อง ศึกษาตัวอย่างขั้นตอนการบันทึกข้อมูลในสัญญาและการปริ๊นสัญญา จากระบบ e-studentloan
 

    กำหนดส่งวันที่ 19 และ 21 กันยายน 2560

** เมื่อนิสิตปริ๊นสัญญาแล้วสามารถส่งได้ทันที ยังไม่ต้องนำกลับไปให้ผู้ค้ำเซ็นต์ (ส่งสัญญาเปล่า 2 ชุด) **


   
        ** ศึกษาตัวอย่างการพิมพ์สัญญา คลิ๊ก **

3. ตัวอย่างสัญญาหลังจากที่พิมพ์แล้ว (ปริ๊นสีหรือขาวดำก็ได้)
       
   หน้าที่ 1 คลิ๊ก

          หน้าที่ 2 คลิ๊ก

          หน้าที่ 3 คลิ๊ก

          หน้าที่ 4 คลิ๊ก

          หน้าที่ 5 คลิ๊ก

          หน้าที่ 6 คลิ๊ก

4. เรื่องระหว่างวันที่ 23 – 25 กันยายน 2560

กำหนดการยืนยันค่าเล่าเรียน (รอติดตามตัวอย่างการยืนยัน)
5. เรื่อง วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 ช่วงบ่าย
นัดรับเอกสารชี้แจงการ เซ็นต์เอกสารยืนยัน ค่าเล่าเรียน / ค่าครองชีพ ของผู้มีรายชื่อประกาศรอบแรก จะแจ้งการเซ็นต์เป็นคณะอีกครั้ง

 


หมายเหตุ :
1. ขอให้นิสิตที่มีรายชื่อในประกาศ ดำเนินการพิมพ์สัญญา ได้ทันที ในวันที่ 19 และ 21 กันยายน 2560 ส่งเฉพาะตัวสัญญา 6 แผ่น จำนวน 2 ชุด โดยยังไม่ต้องเขียนรายละเอียดและแนบเอกสารเพิ่มเติม ให้หนีบมา ยังไม่ต้องแม็ก

2. ตัวสัญญา สามารถปริ็นเป็นสีหรือ ขาว - ดำ ก็ได้

3. ขณะนี้เป็นการประกาศให้นิสิตที่มีรายชื่อประกาศ รอบแรก ดำเนินการ สำหรับนิสิตที่ยังไม่มีรายชื่อประกาศ ขอให้รอประกาศ รอบสอง เร็วๆ นี้