กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 26 ส.ค.60 ถึงวันที่ 31 ส.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศ..ด่วน..ถึง..นิสิตผู้กู้ยืมรายเก่า ที่ผลการเรียนไม่ถึง 2 และกลุ่มนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ฯ ขอให้ยืนยันค่าเล่าเรียนโดยด่วน อ่านรายละเอียด.
 
     

ประกาศ..ถึง..นิสิตกลุ่มผลการเรียนไม่ถึง 2.00 และเพิ่งได้รับการโอนเงินมาจาก กยศ. กลุ่มนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ รายเก่า ม. (รุ่นพี่)  เรื่อง การยืนยันค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560  ขอให้นิสิตที่ส่งเอกสารและมีรายชื่อ การบันทึกยืนยันค่าเล่าเรียน ในระบบ e ให้แล้วเสร็จภายในวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 โดยนิสิตสามารถศึกษาตัวอย่าง การยืนยันค่าเล่าเรียน ได้จากตัวอย่างข้างล่างนี้ รวมถึงจำนวนเงินค่าบำรุงการศึกษาจะแจ้งไว้ในตัวอย่างแล้ว ขอให้นิสิตศึกษาขึ้นตอนอย่างละเอียดทุกหน้า. 

ตรวจสอบรายชื่อนิสิตที่สามารถยืนยันค่าเล่าเรียนภาคเรียนที่ 1 กลุ่มเกรดไม่ถึง 2.00 ในเทอมที่ 2 คลิ๊ก
 
ตัวอย่างขั้นตอนการยืนยัค่าเล่าเรียนและจำนวนค่าเล่าเรียน คลิ๊ก

หมายเหตุ :  


2. นิสิตยืนยันค่าเล่าเรียนตามจริงที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยไม่ต้องเพิ่ม 250 บาท เนื่องจากส่วนต่าง 250 บาท นิสิตจะต้องชำระเองระหว่างวันที่ 1 -15 กันยายน 2560.

3. ขอใหนิสิตดำเนินให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อที่ทางพี่หญิง จะดำเนินการปริ๊นแบบยืนยันค่าเล่าเรียน / ค่าครองชีพ ให้นิสิตได้เซ็นต์ในวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560
4. นิสิตคนใดไม่ดำเนินการตามเวลาที่กำหนด จะมีผลต่อตัวนิสิตเอง