กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 11 ส.ค.60 ถึงวันที่ 31 ส.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศ..ถึง...นิสิตใหม่ผู้ขอกู้ยืมฯ ประเภทรายเก่าย้ายและรายใหม่ (รุ่นน้อง) เรื่อง กำหนดการที่นิสิตผู้ขอกู้ยืม กยศ. / กรอ. จะต้องปฏิบัติ อ่าน
 
     

ประกาศ..ถึง..นิสิตใหม่ผู้ขอกู้ยืม กยศ. / กรอ.
เรื่อง กำหนดการ การขอกู้ยืมที่นิสิตต้องปฏิบัติโดยมีรายละเียดดังนี้

1. นิสิตต้องมารับเอกสารเปิดบัญชีใหม่ของธนาคารอิสลาม

               ระหว่างวันอังคารและวันพุธ ที่ 15 – 16 สิงหาคม 2560

                  ณ ห้องภารกิจ กยศ. หอพักปาริชาต 1

2. ส่งเอกสารขอเปิดบัญชีกับเจ้าหน้าที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
                ระหว่างวันพุธและวันพฤหัสบดีที่ 23 - 24 สิงหาคม 2560

                   ณ ห้องประชุมหอพักปาริชาต 1

3. ส่งเอกสารใบสมัครทั้งชุด

    คณะมนุษยศาสตร์ฯและคณะศึกษาศาสตร์

  วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560

  คณะคณะเศรษฐศาสตร์ฯ คณะนิติศาสตร์และคณะศิลปกรรมศาสตร์                 วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560

                      ณ ห้องภารกิจ กยศ. หอพักปาริชาต 1

                         ทุกกำหนดการจะให้ดำเนินการ
                            ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.

หมายเหตุ :
1. นิสิตจะต้องดำเนินการตามระยะเวลาที่ ภารกิจ กยศ. มหาวิทยาลัยทักษิณ กำหนดเท่านั้น.
2. นิสิตที่มาติดต่อห้องภารกิจ กยศ. จะต้องแต่งการเรียบร้อยคือ ชุดนิสิต ชุุดพละหรือเสื้อฟ้าเทาหรือเสื้อที่มีสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยทักษิณ

นิสิตมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ 
พี่หญิง 086 - 4813813 
พี่ต้นโอ๊ค  085-6723793 
facebook พี่หญิง : ภัทรมาศ ธิรักษพันธ์ รักในหลวง 
พี่ต้นโอ๊ค : หมูอ้วน อ้วนชมพู / หมูอ้วน อ้วนชมพู กยศ. 
ชื่อกลุ่ม : กยศ. ม.ทักษิณ 601