กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 9 ส.ค.60 ถึงวันที่ 25 ส.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ปรกาศ.ถึง..นิสิตผู้กู้ยืม กยศ. / กรอ. รายเก่า ม. (รุ่นพี่) ชั้นปีที่ 3 - 4 เท่านั้น ทุกคน เรื่อง กำหนดการเซ็นต์เอกสารและตรวจสอบรายชื่อ อ่าน
 
     

ประกาศ..ถึงนิสิตผู้กู้ยืม กยศ. / กรอ. เฉพาะผู้กู้ยืมฯ รายเก่า ม.ทักษิณ (ย้ำ) ผู้กู้ยืม กยศ./ กรอ. รายเก่า ม.ทักษิณ ที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ 3 - 4 เท่านั้น ขณะนี้ทางภารกิจ กยศ. โดย พี่หญิง พี่ต้นโอ๊ค ได้ทำการปริ๊นเอกสารยืนยัน ค่าเล่าเรียน / ค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ให้กับนิสิตผู้กู้ยืมฯ รายเก่าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ก่อนที่นิสิตจะมาเซ็นต์เอกสารขอให้นิสิตตรวจสอบรายชื่อและลำดับการเซ็นต์มาให้เรียบร้อย เพื่อความสะดวกในการค้นหาเอกสาร สำหรับการค้นหา ชื่อคณะ ให้นิสิตดูจากแถบสีด้านล่างซ้ายมือของเอ็กเซลล์ จะมีชื่อไฟล์คณะอยู่ ให้นิสิตเลือกคณะของตนเองและตรวจสอบรายชื่อของตัวนิสิตเอง 

ภารกิจ กยศ. กำหนดให้นิสิตผู้กู้ยืม กยศ. / กรอ. ชั้นปีที่ 3 - 4 เท่านั้น มาเซ็นต์เอกสารฯ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560  ในวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง 15403 อาคารเรียนรวม 1 ตามเวลาและคณะ ดังนี้

1. คณะศึกษาศาสตร์
    เวลา 09.00 น. 

2. คณะเศรษฐศาสตร์ศาสตร์
  เวลา 10.00 น. 

3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสต์
เวลา 13.00 น.

4. คณะนิติศาสตร์และคณะศิลปกรรมศาสตร์
 เวลา 14.00 น. 

 

 *** นิสิตต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนของนิสิตเองพร้อมกับเซ็นต์สำเนาถูกต้อง มา 1 ฉบับ เพื่อแนบกับเอกสารแบบยืนยันค่าเล่าเรียนต่าครองชีพ***

ตรวจสอบลำดับรายชื่อการเซ็นต์ คลิ๊ก

ปล. ลำดับรายชื่อเป็นของเดิมที่เคยประกาศแล้ว รายชื่อนิสิตคนใดที่ยังมีแถบสีแล้วยืนยันค่าเล่าเรียนแล้วขอให้มาเซ็นต์เอกสารที่มีแถบสี.


ขอให้นิสิตที่ช่วยกันกระจายข่าวให้เพื่อนๆ ได้รับทราบ

** หมายเหตุ * * 
1. ขณะนี้จะมีนิสิต 3 กลุ่ม ที่ยังไม่สามารถเซ็นต์เอกสารได้ตามที่กำหนด มีดังนี้
    1.1 กลุ่มนิสิตผู้กู้ยืมที่เกรดถึง 2.00 แล้ว แต่รอวงเงินจาก กยศ.
    1.2 กลุ่มนิสิตที่มีผลการเรียนเฉลี่ย ไม่ถึง 2.00 
    1.3 กลุ่มนิสิตขอกู้ยืมเกินหลักสูตรนิสิตมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ 
พี่หญิง 086 - 4813813 
พี่ต้นโอ๊ค  085-6723793 
facebook พี่หญิง : ภัทรมาศ ธิรักษพันธ์ รักในหลวง 
พี่ต้นโอ๊ค : หมูอ้วน อ้วนชมพู / หมูอ้วน อ้วนชมพู กยศ. 
ชื่อกลุ่ม : กยศ. ม.ทักษิณ 571-581