กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 4 ก.ค.60 ถึงวันที่ 31 ส.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศ..ถึง...นิสิตใหม่ผู้กู้ยืมฯ เรื่อง ศึกษาขั้นตอนและการดาวน์โหลดเอกสาร การขอกู้ยืม อ่าน
 
     

ภารกิจ กยศ. มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยพี่หญิง พี่ต้นโอ๊ค ยินดีต้อนรับปาริชาตช่อใหม่     ปี 2560 ทุกๆ คน เข้าสู่รั้ว ฟ้า-เทา 

เพื่อให้นิสิตใหม่ได้รับทราบถึงข้อมูล การประกาศ ของภารกิจ ไม่ว่าจะเป็นการขอกู้ฯ กำหนดการ ขั้นตอนในการจัดเตรียมเอกสารให้พร้อมก่อนการเปิดภาคเรียน นิสิตสามารถเข้าร่วมกลุ่มเฟสบุ๊ค กยศ. ม.ทักษิณ 601 หรือติดตามทางเว็บไซ์ของ กยศ. ม.ทักษิณ นิสิตจะทราบข้อมูล กำหนดการทำเอกสารหรือทุกๆ ประกาศทั้งหมดของภารกิจ กยศ. ม.ทักษิณ คำชี้แจงด้าล่างนี้นิสิตต้องอ่านทุกคน ตามประเภทการขอกู้ยืมของตนเอง

คำชี้แจงการทำเอกสาร ก่อนศึกษาข้อมูลข้างล่างนี้ นิสิตรายเก่าย้ายฯ ต้องอ่าน  คลิ๊ก


คำชี้้แจงการทำเอกสาร ก่อนศึกษาข้อมูลข้างล่างนี้ นิสิตรายใหม่ต้องอ่าน คลิ๊ก


ศึกษาข้อมูลและดาวน์โหลดเอกสารแบบคำขอกู้ฯ ยืม ประจำปีการศึกษา 2560

สำหรับนิสิตผู้กู้รายเก่าย้ายสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

 ตัวอย่างขั้นตอนการบันทึกข้อมูลการกู้ยืมเงิน กยศ. ผ่านระบบ e-Studentloan คลิ๊ก

 แบบบันทึกการตรวจสอบเอกสารการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2560 คลิ๊ก

 แบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 คลิ๊ก


สำหรับนิสิตผู้กู้ฯ รายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560


ตัวอย่างขั้นตอนการบันทึกข้อมูลการกู้ยืมเงิน กยศ. ผ่านระบบ e-Studentloan คลิ๊ก

 แบบบันทึกการตรวจสอบเอกสารการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2560 คลิ๊ก

 แบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 คลิ๊ก


หมายเหตุ
1. ขอให้นิสิตผู้ขอกู้ยืม ฯ ทั้ง 2 วิทยาเขตดำเนินการ

2. การบันทึกข้อมูลของนิสิตทั้งประเภทผู้กู้รายเก่าย้ายสถานศึกษาและประเภทผู้กู้รายใหม่ในระบบ e-studentloan ขอให้นิสิตบันทึกตามตัวอย่างในส่วนของรหัสนิสิต ให้นิสิตผู้ขอกู้ ฯ วิทยาเขตสงขลา ใส่รหัสนิสิตคือ 601 นิสิตผู้ขอกู้ ฯ วิทยาเขตพัทลุงใส่รหัสนิสิต คือ 602 ก่อน จนกว่านิสิตจะได้รหัสนิสิตเต็มแล้วกลับมาแก้ไขใหม่ให้เรียบร้อย

3. นิสิตผู้กู้รายเก่าย้ายสถานศึกษาและผู้กู้รายใหม่ สามารถจัดเตรียมดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครและเอกสารแนบได้ระหว่างที่ยังไม่เปิดภาคเรียนและดาวน์โหลดให้ถูกต้องตามประเภทการกู้ของนิสิต

4. นิสิตที่มีข้อสงสัยในการจัดเตรียมเอกสาร นิสิตจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมอีกครั้งในช่วงปฐมนิเทศ

5. นิสิตสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้รับผิดชอบภารกิจกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ

 

 

 

(วิทยาเขตสงขลา)

- พี่หญิง 086 - 4813813

- พี่ต้นโอ๊ค 085-6723793

 

facebook

พี่หญิง : ภัทรมาศ ธิรักษพันธ์ 
พี่ต้นโอ๊ค : หมูอ้วน อ้วนชมพู / เว็บเพท หมูอ้วน อ้วนชมพู กยศ.
ชื่อกลุ่ม : กยศ. ม.ทักษิณ 601

 

(วิทยาเขตพัทลุง)

- พี่แต้ว 084-4473346