กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 21 มิ.ย.60 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ปรกาศ.ถึง..นิสิตผู้กู้ยืม กยศ. รายเก่า ย้ำ รายเก่า (รุ่นพี่) ที่เกรดเกิน 2 ในเทอมที่ 2 ที่ส่งเอกสารแล้ว เรื่อง การยืนยันค่าเล่าเรียนและการศึกษาขั้นตอนการยืนยันค่าเล่าเรียน อ่าน
 
     

ประกาศ..ถึง..นิสิต ผู้ขอกู้ยืม กยศ. รายเก่า (รุ่นพี่) ประจำปีการศึกษา 2560 ที่มีรหัสนิสิต 571 - 591 เท่านั้น เรื่อง การยืนยันค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560  ขอให้นิสิตที่มีผลการเรียนในภาคเรียนที่ 2 ผ่าน 2.00 แล้ว ที่ส่งเอกสารประสงค์การขอกู้ยืมฯ กยศ. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปนิสิตจะต้องดำเนินการ คือ การบันทึกยืนยันค่าเล่าเรียน ในระบบ e ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 โดยนิสิตสามารถศึกษาตัวอย่าง การยืนยันค่าเล่าเรียน ได้จากตัวอย่างข้างล่างนี้ รวมถึงจำนวนเงินค่าบำรุงการศึกษาจะแจ้งไว้ในตัวอย่างแล้ว ขอให้นิสิตศึกษาขึ้นตอนอย่างละเอียดทุกหน้า. 

ตัวอย่างขั้นตอนการยืนยัค่าเล่าเรียนและจำนวนค่าเล่าเรียน คลิ๊ก

หมายเหตุ :  
1. นิสิตที่ยังไม่สามารถดำเนินการยืนยันค่าเล่าเรียนได้ และต้องรอประกาศ จากภารกิจ กยศ. มีดังนี้
    1.1. นิสิตที่มีความประสงค์ขอกู้ยืมเกินหลักสูตร ที่กู้ต่อเนื่องใน ม.ทักษิณ โดยไม่เคยกู้มาจากสถานอุดมศึกษาอื่น

2. นิสิตยืนยันค่าเล่าเรียนตามจริงที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยไม่ต้องเพิ่ม 250 บาท เนื่องจากส่วนต่าง 250 บาท นิสิตจะต้องชำระเองตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดจ่ายช่วงเปิดเรียน.

3. ขอใหนิสิตดำเนินให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อที่ทางผู้ปฎิบัติงาน จะดำเนินการปริ๊นแบบยืนยันค่าเล่าเรียน / ค่าครองชีพ ให้นิสิตได้เซ็นต์ในช่วงก่อนเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 และนิสิตจะได้ค่าครองชีพต่อเนื่อง หากการตรวจสอบเอกสารถูกต้องครบถ้วน