กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 5 มิ.ย.60 ถึงวันที่ 31 พ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : แจ้ง..ถึง..นิสิตที่สำเร็จการศึกษา ประปีการศึกษา 2559 เรื่อง แจงขั้นตอนการตรวจสอบยอดหนี้จากกู้ยืม กยศ. / กรอ. อ่าน
 
     

สำหรับนิสิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (ขั้นตอนการชำระเงินเงิน)

ถึง..ว่าที่บัณฑิตทุกๆ คน ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ขณะนี้ น้องๆ ได้สำเร็จการศึกษา จากความมุ่งมั่น ตั้งใจ ไขว่คว้า และเชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้น้องประสบความสำเร็จ คือ กยศ. ที่น้องประสงค์ขอกู้ และหลังจากนี้อีก 2 ปี น้องๆ ว่าที่บัณฑิตที่มีคุณภาพของมหาวิทยาลัยทักษิณทุกๆ คน จะถึงเวลาที่ต้องส่งไม้ผลัดไม้ต่อไป ให้กับรุ่นน้องที่ต้องใช้ประโยชน์จากเงินที่ว่าที่บัณฑิตชำระคืนให้กับ กยศ. ขอบคุณนะครับ ว่าที่บัณฑิตทุกท่าน พบกันใหม่วันรับปริญญาครับ.

ขั้นตอนการการตรวจสอบยอดเงินกู้ยืมและการคำนวนจำนวนเงินที่ต้องชำระเงิน คลิ๊ก