กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 2 พ.ค.60 ถึงวันที่ 31 พ.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศ..ถึง..นิสิตผู้กู้ยืม กยศ. รายเก่า มทษ ทุกคน ทุกชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2560 เรื่อง การบันทึกข้อมุลขอกู้ยืมและกำหนดการส่งเอกสารการขอกู้ฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 อ่าน
 
     

 

 

 

 

     

 

 
 

ประกาศ...ถึง..นิสิตผู้กู้ยืม กยศ. รายเก่า ม. ทุกคน ทุกชั้นปี ที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืม ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ขณะนี้ กยศ. ได้เปิดระบบ e-studentloan ให้นิสิตได้เข้าไปบันทึกข้อมูลในระบบ หลังจากที่นิสิตบัทึกข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอให้นิสิต ปริ๊นเอกสารจากระบบโดยใช้กระดาษ สีฟ้า และขอให้นิสิตดำเนินการดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครการขอกู้ยืม กยศ. พร้อมทั้งเขียนลายระเอียด (สำหรับนิสิตที่ยังไม่โหลด) ให้เรียบร้อยและจัดเตรียมเอกสาร ตามแบบตรวจสอบเอกสารก่อนส่ง โดยกำหนดระยะเวลาการส่งเอกสารเป็นคณะ โดยมีรายละเอียดดังนี้ (อ่านให้หมด)

* ศึกษาขั้นตอนการบันทึกข้อมูลในระบบ e คลิ๊ก *

** นิสิต กรอ. จะดำเนินการในระบบ e ได้ หลังวันที่ 16 พฤษภาคม 2560                           ** ขณะนี้ยังบันทึกไม่ได้ รอจนกว่าจะมีประกาศอีกครั้ง สำหรับ ผู้กู้ยืม กรอ.

 กำหนดการส่งเอกสาร

 

               * คณะนิติศาสตร์ศาสตร์  (ปกติ / สมทบ) และ คณะศิลปกรรมศาสตร์                                
                                         ส่งวันที่ 15 พฤษภาคม 2560

                        * คณะศึกษาศาสตร์                         

ส่งวันที่ 16 พฤษภาคม 2560

*คณะเศรษฐศาสตร์ ฯ (ภาคปกติ / ภาคสมทบ)
ส่งวันที่ 18 พฤษภาคม 2560

                                     * คณะมนุษยศาสตร์ ฯ                                      

ส่งวันที่ 19 พฤษภาคม 2560

      

 

**หมายเหตุ**
1. ก่อนปริ๊นใบสีฟ้าจากระบบ e ขอให้นิสิตตรวจสอบข้อมูลดังนี้
    1.1 กรณีที่นิสิตเลือกคณะและทำไม่ได้ ให้นิสิตเปลี่ยนเครื่องในการบันทึก สาเหตุอาจจะมาจากเวอร์ชั่นของเครื่องคอมพิมเตอร์
    1.2 ในช่องที่ให้นิสิตบันทึกรหัสนิสิตขอให้นิสิตตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งก่อนการกดยอมรับ
    1.3 ในช่องความประสงค์การขอกู้ยืม ขอให้นิสิตเลือกช่องที่ 1 และ 3 หรือไม่ต้องการให้พลาด นิสิตสามารถเลือกได้ทั้ง 3 ช่อง คือ ช่องค่าเล่าเรียน ช่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องและช่องค่าครองชีพ
    1.4 หลังจากที่กรอกข้อมูลทั้งหมดแล้ว ขอให้นิสิตเลือกช่องยอมรับและคลิ๊กที่ช่องบันทึกแบบให้เรียบร้อยการทำการปริ๊นเอกสาร

2. นิสิตสามารถมารับแบบฟอร์มการทำกิจกรรม กยศ. 18 ชั่วโมง ได้ที่ห้องภารกิจ กยศ. หอพักปาริชาต 1 ในวันเวลาทำการ นิสิตจะต้องแนบส่งพร้อมกับใบสมัครการขอกู้ยืม ฯ 1/2560

3. นิสิตผู้กู้ยืม กยศ. ประเภทรายเก่าย้าย ฯ และรายใหม่ เมื่อปีการศึกษา 2559 จะเปลี่ยนสถานะเป็นผู้กู้ยืม กยศ.รายเก่า มทษ. ในปีการศึกษา 2560

4. นิสิตสามารถมาดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบ e และปริ๊นเอกสารที่ห้อง กยศ.

 

 

นิสิตมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่

พี่หญิง 086 - 4813813
พี่ต้นโอ๊ค 086-2996299 / 085-6723793


facebook


พี่หญิง : ภัทรมาศ ธิรักษพันธ์ รักในหลวง
พี่ต้นโอ๊ค : หมูอ้วน อ้วนชมพู / หมูอ้วน อ้วนชมพู กยศ.
ชื่อกลุ่ม : กยศ. ม.ทักษิณ กยศ. 571-581