กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 19 เม.ย.60 ถึงวันที่ 19 เม.ย.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศ..ด่วน..ถึง...นิสิตผู้กู้ยืม กยศ. รายใหม่ รอบ 2 เรื่อง ให้นิสิตมาเซ็นต์เอกสารใบสำคัญรับเงินค่าเล่าเรียนคืน อ่าน
 
     

เฉพาะนิสิต ผู้กู้ยืมรายใหม่ รอบ 2

ประกาศ..ด่วน..ถึง นิสิตผู้กู้ยืม กยศ. รายใหม่ รอบ 2 กู้ยืมกับธนาคารอิสลามฯ
เรื่อง ให้นิสิตมาลงชื่อใบสำคัญรับเงินค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2

ขณะนี้ทางภารกิจ กยศ. ได้รับการประสานงานการคืนเงินค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ที่นิสิตได้ชำระไปแล้ว โดยนิสิตจะต้องถ่ายสำเนาปกสมุดบัญชีธนาคารอิสลามฯ ที่นิสิตเปิดไว้ มาคนละ 2 ฉบับ และขอให้นิสิตตรวจสอบลำดับรายชื่อจากเอ็กเซลที่แนบมาก่อนจะมาแจ้ง การเซ็นต์ใบสำคัญรับเงิน ตั้งแต่วันพุธที่ 19 เมษายน เวลา 13.00 น. จนถึง วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 11.00 น. ที่ห้องภารกิจ กยศ. หอพักปาริชาต 1 


ขอให้นิสิตตรวจสอบรายชื่อจาก โดยรายชื่อจะมีแถบสีแดง คือภาคเรียนที่ 1 และสีน้ำเงิน คือภาคเรีนที่ 2 หากนิสิตคนใดมีรายชื่อทั้ง 2 แถบ ให้จำลำดับมาทั้ง 2 นะครับ และนำปกสมุดบัญชีมาแนบกับเอกสารที่นิสิตจะเซ็นต์

ตรวจสอบลำดับรายชื่อ คลิ๊ก