กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 4 มี.ค.60 ถึงวันที่ 31 พ.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ปรกาศ.ถึง..นิสิตผู้กู้ยืม กยศ. / กรอ. ทุกคนดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครการขอกู้ยืม กยศ. / กรอ. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษากคน เรื่องการ 2560 อ่าน
 
     

ประกาศ...ถึง..นิสิตผู้กู้ยืม กยศ. / กรอ. รายเก่า ม. ทุกคน ทุกชั้นปี ที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืม ประจำภาคเรียนที่ 1 / 2560 ขณะนี้ขอให้นิสิตดำเนินการดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครการขอกู้ยืม กยศ. / กรอ. มาเตรียมดำเนินการไว้ก่อน และติดตามประกาศให้นิสิตดำเนินการในระบบ e-studentloan เร็วๆ นี้
เอกสารที่นิสิตต้องดาวน์โหลด มีดังนี้

 

ดำเนินการได้เลย 

 

1. ให้นิสิต ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร ความประสงค์ขอกู้ กยศ. / กรอ. ภาค เรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ตามประเภทของผู้กู้ยืม ฯ ดังนี้  

         * แบบตรวจสอบเอกสารการขอกู้ยืม กยศ.มทษ.1 ดาวน์โหลดคลิ๊ก

          * แบบตรวจสอบเอกสารการขอกู้ยืม กรอ.มทษ.1 ดาวน์โหลดคลิ๊ก

       * เอกสารประกอบ การขอกู้ยืม กยศ. / กรอ. 1/2559 ดาวน์โหลดคลิ๊ก

2.  ขอให้นิสิต รอประกาศดำเนินการบันทึกข้อมูลความประสงค์ขอกู้ยืม ฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 และกำหนดการส่งเอกสารใบสมัครประมาณช่วงเดือนเมษายน 2560


**หมายเหตุ**
1. ระหว่างนี้ขอให้นิสิตดาวน์โหลดเอกสารแล้วดำเนินการใหเรียบร้อย พร้อมทั้งเตรียมเอกสารเพิ่มเติมตามแบบตรวจสอบเอกสาร (แผ่นแรก) ครับ

1. นิสิตสามารถมารับแบบฟอร์มการทำกิจกรรม กยศ. 18 ชั่วโมง ได้ที่ห้องภารกิจ กยศ. หอพักปาริชาต 1 ในวันเวลาทำการ นิสิตจะต้องแนบส่งพร้อมกับใบสมัครการขอกู้ยืม ฯ 1/2560

2. นิสิตผู้กู้ยืม กยศ. / กรอ. ประเภทรายเก่าย้าย ฯ และรายใหม่ เมื่อปีการศึกษา 2559 จะเปลี่ยนสถานะเป็นผู้กู้ยืม กยศ. / กรอ. รายเก่า มทษ. ในปีการศึกษา 2560

 

 

 

นิสิตมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่

พี่หญิง 086 - 4813813
พี่ต้นโอ๊ค 086-2996299 / 085-6723793


facebook
พี่หญิง : ภัทรมาศ ธิรักษพันธ์ รักในหลวง
พี่ต้นโอ๊ค : หมูอ้วน อ้วนชมพู / หมูอ้วน อ้วนชมพู กยศ.
ชื่อกลุ่ม : กยศ. ม.ทักษิณ / กยศ. ม.ทักษิณ 571-581 / กยศ. ม.ทักษิณ 591