กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 9 ม.ค.60 ถึงวันที่ 31 ม.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศ..ถึง..นิสิตผู้ขอกู้ยืม กยศ. ที่ได้รับการพิจารณา รอบ 2 อ่านรายละเอียด
 
     

ประกาศ..ถึง..นิสิต ผู้ขอกู้ยืมรายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ที่ไม่ผ่านการพิจารณาในครั้งแรก ขณะนี้ได้รับรายชื่อเพิ่มเติมที่ได้รับพิจารณาการกู้แล้ว ดังนั้นภารกิจ กยศ. ขอให้นิสิตตรวจสอบรายชื่อและรอประกาศการบันทึกข้อมูลในระบบ e และการทำสัญญา เร็วๆ นี้

ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาได้รับการกู้ยืม กยศ. รอบ 2