กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 2 ธ.ค.59 ถึงวันที่ 30 ธ.ค.59
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศ..ถึง..นิสิตผู้กู้ยืม กยศ. / กรอ. ทุกคน ทุกชั้นปี ทุกประเภท ประจำปีการศึกษา 2559 เรื่อง กำหนดการเซ็นต์เอกสารค่าเล่าเรียน / ค่าครองชีพ ภาคที่ 2 และตรวจสอบรายชื่อ อ่าน
 
     
 

ประกาศ..ถึงนิสิตผู้กู้ยืม กยศ. / กรอ. ทุกคน ทุกประเภท ทุกชั้นปี ขณะนี้ทางภารกิจ กยศ. โดย พี่หญิง พี่ต้นโอ๊ค ได้ทำการปริ๊นเอกสารยืนยัน ค่าเล่าเรียน / ค่าครองชีพให้กับนิสิตผู้กู้ยืมฯ ภาคเรียนที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากนี้ภารกิจ กยศ. กำหนดให้นิสิตมาเซ็นต์ เอกสาร ในวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2559 ตามระยะเวลาที่กำหนดด้านล่างนี้

ก่อนที่นิสิตจะมาเซ็นต์เอกสารขอให้นิสิตดำเนินการดังนี้

1. ขอให้นิสิตตรวจสอบรายชื่อและลำดับการเซ็นต์มาให้เรียบร้อย เพื่อความสะดวกในการค้นหาเอกสาร สำหรับการค้นหา

2. ชื่อคณะ ให้นิสิตดูจากแถบสีด้านล่างซ้ายมือของเอ็กเซลล์ จะมีชื่อไฟล์คณะอยู่ ให้นิสิตเลือกคณะของตนเองและตรวจสอบรายชื่อของตัวนิสิตเอง

3.ขอให้นิสิตที่พบลำดับรายชื่อแล้ว ขอให้นิสิตตรวจสอบรหัสนิสิตในรายชื่อที่นิสิตรวจสอบอีก
ครั้งว่า รหัสประจำตัวของนิสิตถูกต้องหรือไม่ หากตรวจสอบว่าไม่ถูกต้อง ขอให้นิสิตมาพบพี่หญิงที่ห้อง กยศ. เป็นรายบุคคล เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2559

4. นิสิตที่จะต้องเดินทางไปฝึกงานก่อนกำหนดการเซ็นต์ ขอให้นิสิตมาติดต่อขอเซ็นต์ที่พี่หญิงก่อนวันที่ 9 ธันวาคม 2559 โดยให้นิสิตมาติดต่อเป็นกลุ่ม

5. นิสิตฝึกวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 คณะศึกษาศาสตร์ ขอให้นิสิตมาเซ็นต์ในวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 เวลา 12.30 น.ณ ห้องภารกิจ กยศ. หอพักปาริชาต 1 เนื่องจากตรงกับวันที่นิสิตมาสัมมนาฝึกวิชาชีพ.
 

1. คณะศึกษาศาสตร์
เวลา 09.00 น.

2. คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
เวลา 10.00 น.

3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เวลา 13.00 น.

4. คณะนิติศาสตร์และคณะศิลปกรรมศาสตร์
เวลา 14.00 น.

ณ หอประชุมปาริชาต

ตรวจสอบลำดับรายชื่อการเซ็นต์ คลิ๊ก


ขอให้นิสิตที่ช่วยกันกระจายข่าวให้เพื่อนๆ ได้รับทราบ


นิสิตมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ 
พี่หญิง 086 - 4813813 
พี่ต้นโอ๊ค 086-2996299 / 085-6723793 
facebook พี่หญิง : ภัทรมาศ ธิรักษพันธ์ รักในหลวง 
พี่ต้นโอ๊ค : หมูอ้วน อ้วนชมพู / หมูอ้วน อ้วนชมพู กยศ. 
ชื่อกลุ่ม : กยศ. ม.ทักษิณ