กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 1 ธ.ค.59 ถึงวันที่ 15 ธ.ค.59
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศ..ถึง...นิสิตผู้กู้ยืมฯ ที่ต้องไปดำเนินการชำระค่าเล่า โดยให้นิสิตตรวจสอบรายชื่อดังนี้ อ่าน
 
     

ประกาศ..ถึง..นิสิต 3 กลุ่มด้วยกันดังนี้
1. กลุ่มนิสิตผู้กู้ยืม กยศ. / กรอ. ที่ขอกู้ยืมในภาคเรียนที่ 1/2559 แต่ผลการเรียนไม่ถึง 2 ที่ยังไม่ชำระค่าเล่าเรียน
2. นิสิตผู้ขอกู้ยืม กยศ. รายใหม่ที่ยังไม่ได้การพิจารณาการให้กู้ยืมฯ และยังไม่ชำระค่าเล่าเรียน
3. นิสิตที่ยังไม่ชำระค่าประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพ

ขณะนี้ทาง ภารกิจ กยศ. ได้รับการส่งรายชื่อมาจากงานทะเบียนของมหาวิทยาลัยเพื่อตรวจสอบรายชื่อของนิสิตอีกครั้ง และได้ดำเนินการตรวจสอบรายชื่อแล้ว ขอให้นิสิตที่มีรายชื่อในประกาศ ชำระค่าเล่าเรียนของภาคเรียนที่ 1/2559 และค่าประกันฯ ให้แล้วเสร็จภายในวันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2559 เวลา 15.00 น.
โดยนิสิตชำระเพียงค่าเล่าเรียนโดยไม่มีค่าปรับจากมหาวิทยาลัย

**นิสิตที่ชำระหลังจากนี้จะไม่มีรายชื่อและสิทธิ์ในการสอบและบล็อกการส่งเกรด**

ตรวจสอบรายชื่อนิสิตที่ต้องไปชำระเงินโดยไม่มีค่าปรับ คลิ๊ก