กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 27 ต.ค.59 ถึงวันที่ 27 ต.ค.59
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศ..ถึง..นิสิตผู้ขอกู้ยืม กรอ. รายเก่าย้าย รายใหม่ เรื่อง กำหนดการเซ็นต์เอกสารแบบยืนยันค่าเล่าเรียน / ค่าครองชีพ และตรวจสอบลำดับรายชื่อก่อนการเซ็นต์ อ่าน
 
     

 

ประกาศ..ถึง..นิสิตผู้ขอกู้ยืม กรอ. ประเภทผู้กู้ รายเก่าย้ายและรายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ทางภารกิจ กยศ. ขอแจ้งให้ทราบว่า ขณะนี้พี่หญิง พี่ต้น ได้ดำเนินการในส่วนของการปริ๊นเอกสารแบบยืนยันค่าเล่าเรียน / ค่าครองชีพ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปนิสิตจะต้องดำเนินการดังนี้

1.  ตรวจสอบรายชื่อการเซ็นต์และจดจำลำดับรายชื่อของนิสิตเองว่าอยู่ลำดับที่เท่าไหร่ ให้เรียบร้อย เพื่อสะดวกในการค้นหาเอกสารของพี่ๆ

2. เซ็นต์แบบยืนยันค่าเล่าเรียน / ค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559

 

 

ตรวจสอบลำดับ รายชื่อนิสิตผู้ขอกู้ยืม กรอ. ประเภทผู้กู้ รายเก่าย้ายและรายใหม่ ที่จะเซ็นต์แบบยืนยันค่าเล่าเรียน / ค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 คลิ๊ก

 

 

กำหนดเซ็นต์ : วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุมหอพักปาริชาต 1

 

           

    *** หมายเหตุ ***                           

1. ขอให้นิสิตมาตามระยะเวลาที่ ภารกิจ กยศ. กำหนด
2. ขอให้นิสิตตรวจสอบลำดับการเซ็นต์มาให้เรียบร้อย

 

นิสิตมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้

พี่หญิง 086 - 4813813
พี่ต้นโอ๊ค 085-6723793 /086-2996299

facebook
พี่หญิง : ภัทรมาศ ธิรักษพันธ์ 
พี่ต้นโอ๊ค : หมูอ้วน อ้วนชมพู / หมูอ้วน อ้วนชมพู กยศ.
ชื่อกลุ่ม : กยศ. ม.ทักษิณ