กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 21 ต.ค.59 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.59
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศ..ถึง..นิสิตผู้กู้ยืม กยศ. / กรอ. ทุกคน ทุกประเภท ประจำปีการศึกษา 2559 เรื่อง การดาวน์โหลดเอกสารกิจกรรมอาสา 18 ชม. ภาคเรียนที่ 1 อ่าน
 
     

ประกาศ..ถึง..นิสิตผู้กู้ยืม กยศ. / กรอ. ทุกคน ทุกประเภท เรื่อง การดาวน์โหลดเอกสารกิจกรรม 18 ชม. ขณะนี้ ภารกิจ กยศ. ได้ทำแบบฟอร์มกิจกรรม 18 ชม. ให้นิสิตได้ดาวน์โหลด เพื่อเป็นเอกสารประกอบการขอกู้ยืม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 นิสิตดาวน์โหลดแล้วนำเอกสารให้ผู้รับผิดชอบ ลงชื่อ ในช่องผู้รับผิดชอบโครงการ สำหรับกิจกรรมบริาคโลหิต พี่หญิงหรือพี่ต้น จะเป็นผู้ลงชื่อให้ครับ

ดาวน์โหลดเอกสารกิจจกรรมจิตอาสา 18 ชม. คลิ๊ก

หมายเหตุ :
1. กิจกรรรมบริจาคโลหิต ที่ภารกิจ กยศ. จัดร่วมกับ ภารกิจบริการอนามัย หรือ บริจาคตามโรงพยาบาลหรือหน่วยเคลื่อนที่ นิสิตจะได้ 36 ชม. นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว แต่ไม่สามารถบริจาคได้ เนื่องจาก ความดันต่ำ น้ำหนักไม่ถึง เลือดลอย นิสิตจะได้ชั่วโมงเช่นกัน แต่จะกำหนดให้ ในวันที่สิตส่งเอกสารแต่นิสิตก็ต้องทำกิจกรรมอื่นเพิ่มเติมด้วย
2. ขอให้นิสิตทำกิจกรรมมาตามชั่วโมงที่กำหนดคือ 18 ชม. ในกรณีที่ไม่ใช่กิจกรรมริจาคโลหิต
3. นิสิตสามารถมารับเอกสารกิจกรรมอาสา 18 ชม. ได้ที่ห้อง กยศ. ได้ตั้งแต่วันที่ 26 ต.ค. 2559 เป็นต้นไป ในเวลาราชการ ในกรณีที่นิสิตที่ไม่ได้ดาวน์โหลดด้วยตนเอง