กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 19 ต.ค.59 ถึงวันที่ 30 ม.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ปรกาศ.ถึง..นิสิตผู้กู้ยืม กยศ. รายรายใหม่ ปีการศึกษา 2559 เรื่อง ศึกษาขั้นตอนการบันทึกอมูลในสัญญาและการปริ๊นสัญญา อ่าน
 
     

ประกาศ..ถึง..นิสิตผู้กู้ยืม กรอ. รายเก่าย้าย รายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 เรื่อง ศึกษาตัวอย่างขั้นตอนการบันทึกข้อมูลในสัญญาและการปริ๊นสัญญา จากระบบ e-studentloan การจัดเรียงเอกสารและกำหนดการส่งเอกสาร โดยมีรายละเอียด ให้นิสิต คลิ๊กอ่านดังนี้

ตัวอย่าง ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลในสัญญา  คลิ๊ก

ตัวอย่าง การเขียนข้อมูลในสัญญาและจุดที่เซ็นต์ชื่อ หน้าที่ 1  คลิ๊ก

ตัวอย่าง จุดการเซ็นต์ชื่อ หน้าที่ 2  คลิ๊ก

ตัวอย่าง จุดการเซ็นต์ชื่อ หน้าที่ 3  คลิ๊ก

ตัวอย่าง จุดการเซ้นต์ชื่อ หน้าที่ 4  คลิ๊ก


ตัวอย่าง การจัดเรียงเอกสารและการส่ง คลิ๊ก

หมายเหตุ :
1. กำหนดส่งเอกสารสัญญา วันที่ 16 - 23 มกราคม 2560 เว้นวันหยุดราชการ ขอให้นิสิตส่งตามระยะเวลาที่กำหนด