กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 22 ก.ย.59 ถึงวันที่ 30 ก.ย.59
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศ..ถึง..นิสิตผู้ขอกู้ยืม รายเก่าย้ายสถานศึกษา ย้ำ รายเก่าย้ายสถานศึกษา เรื่อง กำหนดการเซ็นต์เอกสารแบบยืนยันค่าเล่าเรียน / ค่าครองชีพ ประปีการศึกษา 2559 และตรวจสอบลำดับรายชื่อก่อนการเซ็นต์ อ่าน
 
     

ประกาศ..ถึง..นิสิตผู้ขอกู้ยืม กยศ. ประเภทผู้กู้รายเก่าย้ายสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 ทางภารกิจ กยศ. ขอแจ้งให้ทราบว่า ขณะนี้พี่หญิง พี่ต้น ได้ดำเนินการในส่วนของการปริ๊นเอกสารแบบยืนยันค่าเล่าเรียน / ค่าครองชีพ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปนิสิตจะต้องดเนิการดังนี้

1. ต้องเซ็นต์แบบยืนยันค่าเล่าเรียน / ค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 แต่ก่อนที่จะเซ็นต์ทางภารกิจ กยศ. ขอให้นิสิต ตรวจสอบรายชื่อการเซ็นต์และจดจำลำดับรายชื่อของนิสิตเองว่าอยู่ลำดับที่เท่าไหร่ ให้เรียบร้อย เพื่อสะดวกในการค้นหาเอกสารของพี่ๆ

 

ตรวจสอบรายชื่อนิสิตผู้ขอกู้ยืม กยศ. ประเภทผู้กู้รายเก่าย้ายสถานศึกษา ที่จะเซ็นต์แบบยืนยันค่าเล่าเรียน / ค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 คลิ๊ก


2. นิสิตที่ตรวจสอบแล้วไม่มีรายชื่อ มีอยู่ 2 กรณี ดังนี้
    2.1. นิสิตที่ยังไม่ยืนยันค่าเล่าเรียน ตามที่กำหนด ขอให้นิสิตที่มีรายชื่อ มาพบพี่หญิง ภายในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559 เท่านั้น (ต้องมาพบพี่หญิงก่อน)


            ตรวจสอบรายชื่อนิสิตที่ยังไม่ยืนยันค่าเล่าเรียน


    2.2. นิสิตที่ซิ่วกลับมาเรียนที่ ม.ทักษิณ ขอให้มาพบพี่หญิง ภายในวันศุกร์เช่นกัน
 

 

**กำหนดการเซ็นต์ได้กำหนดช่วงวันและเวลาการเซ็นต์ของน้อง นิสิตผู้กู้ฯ กยศ. รายเก่าย้ายฯ โดยแบ่งเป็นคณะฯ ดังนี้**

สถานที่เซ็นต์ อาคารเรียนรวม 15 ห้อง 15403 


วันพุธที่ 28 กันยายน 2559

 

                เวลา 13.00 น.

1. คณะศึกษาศาสตร์

2. คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

                เวลา 14.00 น.

1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2. คณะนิติศาสตร์

3. คณะศิลปกรรมศาสตร์

           

    *** หมายเหตุ ***                           

1. ขอให้นิสิตมาตามระยะเวลาที่ ภารกิจ กยศ. กำหนด
2. ขอให้นิสิตตรวจสอบลำดับการเซ็นต์มาให้เรียบร้อย

 

นิสิตมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้

พี่หญิง 086 - 4813813
พี่ต้นโอ๊ค 085-6723793 /086-2996299

facebook
พี่หญิง : ภัทรมาศ ธิรักษพันธ์
พี่ต้นโอ๊ค : หมูอ้วน อ้วนชมพู / หมูอ้วน อ้วนชมพู กยศ.
ชื่อกลุ่ม : กยศ. ม.ทักษิณ