กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 25 ส.ค.59 ถึงวันที่ 10 ก.ย.59
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศ..ถึง..นิสิตผู้ขอกู้ยืม รายเก่าย้ายสถานศึกษา ย้ำ รายเก่าย้ายสถานศึกษา เรื่อง นัดการทำสัญญา กู้ยืม กยศ. ปะำปีการศึกษา 2559
 
     
ประกาศ..ถึง..นิสิตผู้ขอกูยืม กยศ. รายเก่าย้ายสถานศึกษา เฉพาะ กยศ. รายเก่าย้ายสถานศึกษา (ที่ส่งเอกสารใบสมัครแล้ว ทุกคน) เรื่อง การนัดประชุม เรียนรู้กระบวนการการทำสัญญากู้ยืมเงิน กยศ. ของนิสิตผู้ขอกู้ยืม รายเก่าย้ายสถานศึกษา ในวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559 ณ ห้อง 15403 อาคารเรียนรวม 15 ตามระยะเวลาและคณะ ดังนี้

1. เวลา 13.30 น. คณะศึกษาศาสตร์ และ คณะมุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. เวลา 14.30 น. คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุกิจคณะนิติศาสตร์และคณะศิปกรรมศาสตร์

สำหรับนิสิตผู้ขอกู้ยืม กยศ. รายใหม่ ติดตามประกาศขั้นตอนต่อไปเร็วๆ นี้


หมายเหตุ :
ขอให้นิสิต ผู้ขอกู้ฯ รายเก่าย้ายสถาศึกษา มาตรงตามเวลาที่นัดหมาย

 
นิสิตมีข้อสงสัยสอบถาม
พี่หญิง 
086-4813813
พี่ต้นโอ๊ค 
085-6723793 / 086-2996299