กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 23 ส.ค.59 ถึงวันที่ 31 ส.ค.59
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศ..ถึง..นิสิตผู้ขอกู้ยืมรายเก่าย้ายสถานศึกษาและรายใหม่ ที่เปิดบัญชีกับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อปฏิบัติก่อนรับสมุดบัญชี (ตรวจสอบเลขที่บัญชี)
 
     
ประกาศ..ถึง..นิสิตผู้ขอกู้ยืมรายเก่าย้ายสถานศึกษาและรายใหม่ ที่เปิดบัญชีกับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ในวันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2559 ทางธนาคารจะนำสมุดบัญชีและบัตร ATM มาให้กับนิสิตที่เปิดบัญชี กับทางธนาคาร ไว้ เพื่อความสะดวกและความเป็นระเบียบในการรับ  ขอให้นิสิตตรวจสอบเลขบัญชี ชื่อ และช่องที่จะรับสมุดบัญชี โดยก่อนที่นิสิตจะรับสมุดบัญชี ขอให้นิสิตเข้าตามช่องที่นิสิตมีรายชื่ออยู่ จากนั้นแจ้งเลขที่บัญชีและชื่อกับทางเจ้าหน้า เพื่อความรวดเร็วในการรับครับ


ตรวจสอบเลบที่บัญชีและรายชื่อนิสิต 

ตรวจสอบรายชื่อรับสมุดบัญชี ช่องที่ 1 คลิ๊ก.
ตรวจสอบรายชื่อรับสมุดบัญชี ช่องที่ 2 คลิ๊ก.
ตรวจสอบรายชื่อรับสมุดบัญชี ช่องที่ 3 คลิ๊ก.