กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 7 ก.ค.59 ถึงวันที่ 31 ส.ค.59
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศ : ถึง..นิสิตใหม่ผู้ขอกู้ยืมฯ ประจำปีการศึกษา 2559 เรื่อง..การศึกษาตัวอย่างขั้นตอนฯ และการดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร อ่าน..
 
     
  
 

ภารกิจ กยศ. มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยพี่หญิง พี่ต้นโอ๊ค ยินดีต้อนรับปาริชาตช่อใหม่ปี 2559 ทุกๆ คน เข้าสู่รั้ว ฟ้า-เทา 

เพื่อให้นิสิตใหม่ได้รับทราบถึงข้อมูล การประกาศ ของภารกิจ ไม่ว่าจะเป็นการขอกู้ฯ กำหนดการ ขั้นตอนในการจัดเตรียมเอกสารให้พร้อมก่อนการเปิดภาคเรียน นิสิตสามารถเข้าร่วมกลุ่มเฟสบุ๊ค กยศ. ม.ทักษิณ 591 หรือติดตามทางเว็บไซ์ของ กยศ. ม.ทักษิณ นิสิตจะทราบข้อมูล กำหนดการทำเอกสารหรือทุกๆ ประกาศทั้งหมดของภารกิจ กยศ. ม.ทักษิณ
ลำดับแรก : พี่หญิง พี่ต้นโอ๊ค ของทำความเข้าใจกับ น้องๆ นิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ก่อน   ภารกิจ กยศ. ม.ทักษิณ มีผู้ดำเนินงานด้วยกัน 2 คน คือ พี่หญิงและพี่ต้นโอ๊ค น้องๆ ที่จะมาติดต่อเรื่อง การกู้ยืม กยศ. / กรอ. ให้น้อง ติดต่อพี่ๆ ทั้ง 2 คน
ลำดับที่ 2  : กลุ่มนิสิตผู้กู้ยืมฯ ของ มหาวิทยาลัยทักษิณ มีด้วยกัน 3 ประเภท ดังนี้
                  2.1 ประเภทผู้กู้ยืมฯ รายเก่า ม. คือ รุ่นพี่ ที่กู้ยืมฯ อยู่แล้ว ผู้กู้ยืมฯ
                  2.2 ประเภทผู้กู้ยืมฯ รายเก่าย้ายสถานศึกษา คือ นิสิตที่เข้ามาเรียนใหม่แต่มีการกู้ยืม                                                             กยศ. มาจากสถานศึกษาเดิม
                  2.3 ประเภทผู้กู้ยืมฯ รายใหม่ คือ นิสิตที่เข้ามาเรียนใหม่แต่ยังไม่เคยขอกู้ยืมฯ                                                                     จากสถานศึกษาเดิมแล้วมาขอกู้ยืมฯ ที่ มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นครั้งแรก
สำหรับน้องๆ นิสิตที่เข้ามาศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2559 จะเป็นนิสิตผู้กู้ยืมฯ ประเภทรายเก่าย้ายสถานศึกษาและผู้กู้ยืมรายใหม่ เท่านั้น
ลำดับที่ 3 : นิสิตผู้กู้ยืมฯ รายเก่าย้ายสถานศึกษา สิ่งที่ต้องดำเนินการ คือ บันทึกข้อมูลในระบบ e-    studentloan โดยนิสิตจะต้องมีอีเมลล์ เป็นของตัวเองเพื่อทำการขอรหัส OTP นิสิตถึงจะบันทึกข้อมูลในระบบได้ สำหรับการบันทึกข้อมูลในช่องรหัสนิสิต ให้นิสิตใส่ 591 ไปก่อน เมื่อนิสิตมรายงานตัวแล้ว นิสิตจะได้รหัสประจำตัวครบ 9 ตัว นิสิตจึงจะเข้าไปเพิ่มรหัสนิสิตให้ครับ ในระบบ e-student ได้
ลำดับที่ 4 : นิสิตผู้กู้ยืมฯ รายใหม่ ให้ดำเนินการเช่นเดียวกับรายเก่าย้ายสถานศึกษา หลังจากที่นิสิตขอรหัสผ่านจากระบบได้แล้ว การขอรหัสผ่าน นิสิตจะต้องตรวจสอบจากอีเมลล์ของนิสิตเอง
ลำดับที่ 5 : หลังจากนิสิตผู้กู้ยืมฯ ทั้ง 2 ประเภทได้ทำการบันทึกข้อมูลในระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอให้นิสิตทำการ ดาวน์โหลดแบบคำขอกู้ยืมฯ ตามประเภทการขอกู้ของนิสิตและกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย หากนิสิตยังดำเนินการไม่ได้ ให้นิสิตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในกิจกรรมเข้าฐานปฐมนิเทศนิสิตใหม่  * *( หากน้องนิสิตใหม่คนใดมีข้อสงสัยสามารถติดต่อ ผู้รับผิดชอบ กยศ. จากหมายเลยโทรศัพท์ด้านล่างนี้ ) * *

ศึกษาข้อมูลและดาวน์โหลดเอกสารแบบคำขอกู้ฯ ยืม ประจำปีการศึกษา 2559

สำหรับนิสิตผู้กู้รายเก่าย้ายสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

ตัวอย่างขั้นตอนการบันทึกข้อมูลการกู้ยืมเงิน กยศ. ผ่านระบบ e-Studentloan คลิ๊ก

แบบบันทึกการตรวจสอบเอกสารการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2559 คลิ๊ก

แบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 คลิ๊ก

สำหรับนิสิตผู้กู้ฯ รายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

ตัวอย่างขั้นตอนการบันทึกข้อมูลการกู้ยืมเงิน กยศ. ผ่านระบบ e-Studentloan คลิ๊ก

แบบบันทึกการตรวจสอบเอกสารการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2559 คลิ๊ก

แบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 คลิ๊ก


หมายเหตุ
1. ขอให้นิสิตผู้ขอกู้ยืม ฯ ทั้ง 2 วิทยาเขตดำเนินการ

2. การบันทึกข้อมูลของนิสิตทั้งประเภทผู้กู้รายเก่าย้ายสถานศึกษาและประเภทผู้กู้รายใหม่ในระบบ e-studentloan ขอให้นิสิตบันทึกตามตัวอย่างในส่วนของรหัสนิสิต ให้นิสิตผู้ขอกู้ ฯ วิทยาเขตสงขลา ใส่รหัสนิสิตคือ 591 นิสิตผู้ขอกู้ ฯ วิทยาเขตพัทลุงใส่รหัสนิสิต คือ 582 ก่อน จนกว่านิสิตจะได้รหัสนิสิตเต็มแล้วกลับมาแก้ไขใหม่ให้เรียบร้อย

3. นิสิตผู้กู้รายเก่าย้ายสถานศึกษาและผู้กู้รายใหม่ สามารถจัดเตรียมดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครและเอกสารแนบได้ระหว่างที่ยังไม่เปิดภาคเรียนและดาวน์โหลดให้ถูกต้องตามประเภทขอกู้ของนิสิต

4. นิสิตที่มีข้อสงสัยในการจัดเตรียมเอกสาร นิสิตจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมอีกครั้งในช่วงปฐมนิเทศ

5. นิสิตสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้รับผิดชอบภารกิจกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ

 

 

 

 

 

 

(วิทยาเขตสงขลา)

- พี่หญิง 086 - 4813813

- พี่ต้นโอ๊ค 086-2996299 085-6723793

 

facebook

พี่หญิง : ภัทรมาศ ธิรักษพันธ์
พี่ต้นโอ๊ค : หมูอ้วน อ้วนชมพู / เว็บเผส หมูอ้วน อ้วนชมพู กยศ.
ชื่อกลุ่ม : กยศ. ม.ทักษิณ 591

 

(วิทยาเขตพัทลุง)

- พี่แต้ว 084-4473346